27.11.1992

Virkamiesten menettely - Toimivallan ylitys - Tuottamuksellinen virkavirhe

Huomautus virkamiehille toimivallan ylittämisen johdosta

Ahvenanmaan maakunnanhallituksen asianomaiset virkamiehet olivat ylittäneet toimivaltansa, kun he olivat maakunnanhallituksen päätöksellä myöntäneet Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistykselle (Ålands penningautomatförening) luvan rahankeräyksen järjestämiseen Ahvenanmaan maakunnassa. Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistyksen tarkoituksena oli ollut rahankeräysluvassa kerrotulla järjestelmällä luoda maakunnan sisäinen maksujärjestelmä, jollaisen perustamiseen maakunnanhallituksella ei ole ollut toimivaltaa. Rahankeräyslupapäätöksellä oli pyritty siten saamaan aikaan muu lopputulos kuin hallinnon tarkoitussidonnaisuuden periaate huomioon ottaen on hyväksyttävää.

Ratkaisussaan oikeuskansleri on kuitenkin katsonut, että maakunnanhallituksen virkamiesten menettelyssä on ollut kysymys pikemminkin hyvän hallintokäytännön ja muiden hallinnollisten perusperiaatteiden vastaisesta menettelystä kuin rikosoikeudellisesta virkavirheestä. Lisäksi virkamiesten menettelyn virheellisyys, ottaen huomioon tekohetkellä heidän tiedossaan olleet muut seikat, on ollut kokonaisuutena arvostellen siinä määrin vähäinen, ettei heidän voida katsoa menettelyllään syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Ratkaisussa on kuitenkin virkamiehille huomautettu tästä heidän hallinnollisesti virheellisestä menettelystään.

Samalla oikeuskansleri on ratkaisussaan kiinnittänyt huomiota siihen, että Ahvenanmaan maakunnanhallituksella on Ahvenanmaan maakunnan raha-automaattiasetuksen (62/72) 34 §:n mukaan velvollisuus valvoa laillisuuden noudattamista Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistyksen toiminnassa sen harjoittaessa rahankeräyksestä Ahvenanmaalla säädetyn maakuntalain (25/50) mukaista toimintaa.

Oikeuskanslerin päätös 14.4.1992 dnro 10/5/91
RL 40 luku 11 § (792/89)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.