18.11.1992

Kurinpitomenettely - Kurinpitoasiamies - Virkamieslaki

Kurinpitoasiamiehen asemasta menettelyn vireillepanossa

Valtiovarainministeriön tietoon saatettu havainto kurinpitoasiamiehen epäitsenäisestä asemasta kurinpitomenettelyn vireillepanossa ja siihen liittyvä mahdollinen valtion virkamieslain täydentämistarve.

Kun nimittävä viranomainen on päättänyt kurinpitomenettelyyn ryhtymisestä, kurinpitoasiamiehen on valtion virkamieslain 60 §:n mukaan pantava kurinpitomenettely vireille. Nimittävillä viranomaisilla ei aina ole sellaista juridista asiantuntemusta, jota asioiden laatu eräissä tapauksissa edellyttäisi, kun taas kurinpitoasiamiehen tulee valtion virkamieslain 83 §:n 1 momentin nojalla olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut.

Kurinpitomenettelyn vireillepanoon liittyvä tarkoituksenmukaisuusharkinta sopii parhaiten nimittävälle viranomaiselle. Sitä vastoin saattaisi olla tarpeellista antaa kurinpitoasiamiehelle valta jättää panematta kurinpitomenettely vireille, jos menettelyyn ryhtymiselle ei ole laillisia edellytyksiä.

Tämän vuoksi saattaisi olla aiheellista harkita valtion virkamieslain 60 §:n täydentämistä esimerkiksi siten, että kurinpitoasiamiehen on pantava kurinpitomenettely vireille, jollei siihen lain 59 §:n 1 momentin tai 61 §:n nojalla ole estettä.

Valtion virkamiesL 60 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.