18.11.1992

Valtion virkamies - Kurinpitomenettely

Kurinpitorangaistusvaatimuksessa ja virkamieslautakunnan päätöksen perusteluissa esitettävä teonkuvaus

Posti- ja telelaitoksen kurinpitoasiamiehen ja virkamieslautakunnan huomiota kiinnitetty siihen, että kurinpitorangaistusvaatimuksessa ja virkamieslautakunnan päätöksen perusteluissa teonkuvaus on esitettävä siten, ettei se anna virheellistä kuvaa asian laadusta ja kurinpitomenettelyyn ryhtymisen edellytyksistä.

Kun kurinpitorangaistusvaatimuksessa ja virkamieslautakunnan päätöksen perusteluissa oli kuvattu lyömällä ja potkimalla tehty pahoinpitely, jonka johdosta paikalle oli jouduttu hälyttämään poliisi, olisi virkamieslain 59 §:n 1 momentin kannalta ollut tarpeellista mainita myös se, ettei asianomistajalla ollut vaatimuksia ja että poliisi ei ollut ryhtynyt asiassa enempiin toimenpiteisiin.

Asianmukaisen teonkuvauksen esittäminen on tärkeätä paitsi laillisuusvalvonnan kannalta myös sen vuoksi, ettei ulkopuolisille muodostu väärää kuvaa kurinpitomenettelyssä käsiteltävien asioiden laadusta.

Valtion virkamiesL 59 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.