11.11.1992

Pinta-alalisäkorvaus - Oikaisu - Päätöksen viivästyminen

Maatalouslautakunnan toimivaltaan kuuluva virheen oikaiseminen

Maatalouslautakunta oli maataloustukiasian tarkastuksen yhteydessä saanut tietoonsa, että maanviljelijä, jolle oli myönnetty pinta-alalisää, ei ollut hallinnut ja viljellyt peltoaan 30 päivänä kesäkuuta po. kasvukaudella, mikä oli pinta-alakorvauksen saamisen ehto. Lautakunta oli kuitenkin ryhtynyt maataloustuen jako- ja valvontatehtävistä annetun lain 3 §:n 1 momentissa (854/86) tarkoitettuihin toimenpiteisiin perusteettomasti myönnetyn tuen takaisinperimiseksi vasta saatuaan ao. maatalouspiiriltä sitä koskevan nimenomaisen kehotuksen eli lähes vuoden kuluttua siitä, kun asia oli tullut ilmi. Lautakunnan huomiota kiinnitetty siihen, että edellä mainitun lain nojalla lautakunnan toimivaltaan kuuluva virheen oikaiseminen tulee ottaa viipymättä käsiteltäväksi virheen tultua ilmi.

L maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta 3 § 1 mom (854/86)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.