11.11.1992

Asiamiehenä toimiminen - Käräjäoikeuden notaari ja kansliahenkilökunta - Käräjäoikeusuudistus

Tuomioistuimen henkilöstön toimiminen asiamiehenä

Tuomiokuntien notaarit ja kansliahenkilökuntaan kuuluvat ovat ns. sporttelituomiokuntien aikana hoitaneet asiamiestehtäviä. Käytäntö on osittain jatkunut tuomiokuntien siirryttyä kokonaispalkkaukseen. Oikeuskanslerin harjoittamassa virkavalvonnassa on kiinnitetty asiaan huomiota ainakin ratkaisuissa 29.5.1975 nro 4015 ja 9.11.1987 nro 4704. Noissa ratkaisuissa oli niissä lausutuin perustein katsottu, ettei tuomiokunnan päätoimisen apulaisen ja notaarin toimimista asiamiehenä tai avustajana oman tuomiokunnan tuomarin ratkaistaviin kuuluvissa asioissa voitu pitää suotavana.

Jos käräjäoikeusuudistuksen (HE 252/1992 vp.) toteutuessa ratkaisuvaltaa käyttävien henkilöiden piiri laajenee, on syytä entistä enemmän kiinnittää huomiota asiamiesongelmien syntymiseen tuomioistuimen kansliassa käsiteltävien asioiden osalta. Asiamiehenä tai avustajana toimiminen omassa tuomioistuimessa voi helposti joutua ristiriitaan asianomaisen käräjäoikeuden palveluksessa olevan virkavelvollisuuksien kanssa. Joka tapauksessa kerrotunlainen menettely on omiaan vahingoittamaan kansalaisten luottamusta tuomioistuintoiminnan puolueettomuuteen. Apulaisoikeuskanslerin kanteluasiassa antamassa ratkaisussa esitetyt näkökohdat on saatettu oikeusministeriön tietoon.

Oikeudenkäymiskaari 15 luku 3 §
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 1975 s. 21
sekä kertomus vuodelta 1987 s. 47 ja 109-112

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.