16.11.1992

Syrjintäkielto - Yliopiston kirjasto - Ulkomaalainen

Huomion kiinnittäminen yliopiston kirjaston käyttösäännöissä olevaan ulkomaalaisia koskevaan epäasianmukaisuuteen

Helsingin yliopiston kirjaston käyttösääntöjen mukaan kotilainaoikeus oli kokoelmien käytöstä annetuin rajoituksin yksityisillä henkilöillä ja paikallisilla kirjastoilla, arkistoilla, virastoilla ja muilla laitoksilla. Ulkomaalaiset, lukuunottamatta Helsingin yliopiston opettajia, saivat kotilainaoikeuden vasta esittämällä hyväksyttävän takuun.

Suomen ratifioiman kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 7/76) 26 artiklan mukaan kaikki ihmiset ovat oikeudellisesti yhdenvertaisia ja oikeutettuja ilman minkäänlaista syrjintää yhtäläiseen lain suojaan. Tämä sopimusmääräys oli lainsäädännön alaan kuuluvana saatettu voimaan eduskunnan säätämällä lailla (107/75) ja oli siten Suomessa voimassa laintasoisena oikeusnormina.

Ylikirjastonhoitajan tietoon saatettu, että takuun vaatiminen ulkomaalaisilta ei vielä sinänsä ollut diskriminoivaa huomioon ottaen kirjaston kokoelmien säilyvyys. Periaatteessa oli hyväksyttävää, että kirjaston käyttösääntöjen kotilainausoikeutta koskevassa kohdassa otettiin huomioon se seikka, että kaikki kirjaston käyttäjiksi tulevat eivät ehkä noudattaneet käyttösääntöjä. Sen sijaan asianmukaista ei ollut, että sääntö takuun vaatimisesta oli asetettu koskemaan yksinomaan ulkomaalaisia ja edellä mainitussa laajuudessa ottamatta huomioon kunkin opiskelua tai tutkimustyötä tai muita henkilökohtaisia olosuhteita.

Helsingin yliopiston kirjaston käyttösäännöt 6 kohta
Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 26 artikla

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.