10.11.1992

Haastaminen - Kellonaika

Kannanotto haastamista koskevassa asiassa

Oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 14 §:n 1 ja 3 momentin mukaan haasteessa on annettava vastaajalle kutsu saapua tuomioistuimeen vastaamaan kanteeseen ja ilmoitettava muun ohella, minä kalenteripäivänä ja kellonaikana asian käsittely tapahtuu. Vastaava säännös sisältyy oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta annetun lain (1052/91) 5 luvun 11 §:n 2 momenttiin. Sitä tarkoittavan hallituksen esityksen nro 5/1991 vp. mukaan kellonajan ilmoittamisen tarkoituksena on, että asianomainen ei joutuisi odottamaan istuntopaikalla käsittelyn aloittamista.

Apulaisoikeuskansleri on asunto-oikeudessa kantajana olleen asianosaisen kantelun johdosta antamassaan ratkaisussa todennut, että ei ole estettä määrätä eri juttujen alkamisajat haasteissa niin, ettei istuntopäivän kaikkia asianosaisia haastettaisi saapumaan kello yhdeksäksi oikeudenkäyntiin. Asunto-oikeus oli omaksumansa käytännön mukaisesti määrännyt samaksi päiväksi haastettujen kaikkien asioiden käsittelyajaksi kello 9.00.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.