04.11.1992

Tuomiokapituli - Papin virka - ja käytösvirheet - Käsittelyjärjestys

Huomion kiinnittäminen tuomiokapitulin velvollisuuksiin papin virka- ja käytösvirheitä koskevien asioiden käsittelyssä

Saatuaan tiedon yleisen tuomioistuimen päätöksestä jutussa, jossa pappi oli ollut syytteessä yhdellä teolla tehdystä kirkon tuomiovaltaan kuuluvasta virka- tai käytösvirheestä ja rikoksesta, joka ei ollut kirkon tuomiovallan alainen, tuomiokapituli ei tuomioistuimen päätöksen tultua lainvoimaiseksi ollut ryhtynyt asiassa kirkkolain 444 §:n 2 momentin edellyttämiin toimenpiteisiin. Kun yli viisi vuotta oli kulunut väitetystä teosta, tuomiokapituli oli todennut, ettei se syyteoikeuden vanhennuttua voinut enää ryhtyäkään asiassa mihinkään toimenpiteisiin. Kun väitetystä teosta oli kanneltu suoraan tuomiokapitulille, tuomiokapituli oli suorittanut kirkkolain 451 §:n mukaisen esitutkinnan ja lähettänyt asiakirjat oikeuskanslerille syyteharkintaa varten. Oikeuskanslerin palautettua asian tuomiokapitulille se oli todennut, ettei se syyteoikeuden vanhennuttua voinut ryhtyä asiassa mihinkään toimenpiteisiin.

Tuomiokapitulin huomiota kiinnitetty vastaisen varalle siihen, että saatuaan ilmiannon papin virka- tai käytösvirheestä tuomiokapitulin on suoritettava kirkkolain 451 §:n mukainen esitutkinta. Sen jälkeen tuomiokapitulin on suoritettava ns. valmistava käsittely, jossa asiassa kertyneen aineiston perusteella on harkittava jatkotoimenpiteitä. Käsittely voi päätyä pidättymiseen toimenpiteistä tai muistutuksen antamiseen. Vasta jos nämä mahdollisuudet on tuomiokapitulin harkinnassa poissuljettu, tulee esille kysymys syytteen nostamisesta. Samanlainen valmistava käsittely on suoritettava kirkkolain 444 §:n 2 momentin mukaisessa tapauksessa. Sanotut tuomiokapitulin velvollisuudet on hoidettava asianmukaisen ripeästi.

KirkkoL 444 § 2 mom
KirkkoL 451 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.