28.09.1992

Ympäristöministeriön tiedote - Tietojen oikea sisältö - Viranomaistoiminnan perusteet ja sisältö

Käsityksen lausuminen ympäristöministeriön tiedotteesta

Ympäristöministeriön, vesi- ja ympäristöhallituksen, vesi-ja ympäristöpiirin sekä Suomen Luonnonsuojeluliitto r.y:n edustajan neuvottelusta laaditun ministeriön tiedotteen mukaan neuvottelussa oli sovittu eräistä asianomaisten viranomaisten toimivaltaan kuuluvien tehtävien suorittamisesta.

Todettu, että tiedotteesta saa sellaisen kuvan, että mainituista kysymyksistä voitaisiin yksityisoikeudellisen osapuolen kanssa ja ehkä kolmansia sitovasti sopia. Toimenpiteisiin voi kuitenkin vain asianomaisilla viranomaisilla olla säännöksiin perustuva toimivalta, jonka käyttämisestä ei yleensä voida tehdä kolmatta osapuolta sitovaa sopimusta.

Ympäristöministeriön tietoon saatettu oikeuskanslerin käsityksenä, että tiedotteesta saa siten ilmeisesti väärän kuvan viranomaistoiminnan perusteista ja sisällöstä. Viranomaistoiminnan erityisesti tilanteissa, jossa tiedotettavan asian osalta sen osapuolilla on voimakkaastikin toisistaan poikkeavia käsityksiä, tulisi olla mahdollisimman oikeasisältöistä. Näin ei ollut asianlaita puheena olevan tiedotteen osalta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.