29.10.1992

Yleisradio - Vaaliohjelmat - Puoluelain 10 §

Kysymys siitä, onko Yleisradion hallintoneuvosto vaaliohjelmia koskevassa päätöksessään pysynyt sille puoluelain 10 §:n mukaan kuuluvan harkintavallan rajoissa

Oy Yleisradio Ab:n hallintoneuvosto oli vahvistanut syksyn 1992 kunnallisvaaliohjelmien lähettämistä koskevat periaatteet siten, että varsinaiset kunnallisvaaliohjelmat olivat olleet joko maakunnallisia tai valtakunnallisia. Maakunnallisissa vaaliohjelmissa jokainen puoluerekisteriin merkitty puolue oli saanut tilaisuuden tuoda näkemyksensä esille niissä maakuntaradioissa, joiden toimialueen kunnissa puolue oli asettanut ehdokkaita. Valtakunnallisissa vaaliohjelmissa olivat olleet edustettuina vain ne puolueet, jotka olivat edustettuina eduskunnassa.

Asiassa kiinnitetty huomiota ensiksi siihen, että kysymyksessä olivat kunnallisvaaliohjelmat ja että paikalliset vaaliohjelmat oli toteutettu tavalla, jossa pääsääntöisesti puolueita oli kohdeltu riippumatta siitä, olivatko ne edustettuina eduskunnassa. Toiseksi hallintoneuvosto oli vahvistanut samalla myös MTV Oy:n kunnallisvaaliohjelmien lähettämisen periaatteet ja asiassa kantelun tehnyt puolue oli ollut edustettuna valtakunnalliseksi katsottavassa MTV:n vaaliohjelmassa. Kolmanneksi puoluelain 10 §:n 2 momentissa mainittuina ohjelmallisina näkökohtina, joita hallintoneuvosto voi 10 §:n 1 momentin soveltamisessaan ottaa huomioon, ovat eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuman mukaan ainakin puolueen suuruus ja puolueen parlamentaarinen asema.

Näillä perusteilla Oy Yleisradio Ab:n hallintoneuvoston ei ollut katsottu kysymyksessä olevaa päätöstä tehdessään ylittäneen sille puoluelain 10 §:n mukaan kuuluvaa harkintavaltaa.

PuolueL 10 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.