30.09.1992

Valtioneuvoston päätös - Suhde valtuuttavaan lakiin - Lain kumoaminen ja lupahakemukset - Hyvä hallinto - Lupahakemukset ja uusi laki

Maa- ja metsätalousministeriön huomiota kiinnitetty hyvän hallinnon vaatimuksiin ja hallituksen esityksen valmisteluun

Kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annettu laki (1011/84, vanha laki) kumottiin kotieläintuotannon ohjaamisesta annetulla lailla (1305/90, uusi laki), joka tuli voimaan 1.1.1991. Tuolloin päättyi vanhan lain nojalla annetun kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa vuonna 1990 annetun valtioneuvoston päätöksen (35/90) voimassaoloaika. Samalla jäi asiallisesti ratkaisematta kymmenkunta kotieläintuotannon muutoshakemusta, jotka oli tehty valtioneuvoston päätöksen nojalla.

Todettu, että hyvään hallintoon kuuluu ja kansalaisten oikeusturva edellyttää, että hakija laittaessaan määräajassa vireille hakemuksen saa sen asiallisesti käsiteltyä. Se, että hakemus joudutaan hylkäämään asiallisten säännösten kumouduttua yleisten oikeudellisten periaatteiden nojalla, ei ota riittävästi huomioon hakijan tilanteesta käsin lähteviä oikeusturvavaatimuksia eikä lopputulosta siten voida pitää hyvän hallinnon mukaisena.

Ministeriön huomiota kiinnitetty siihen, että puheena olevan kaltaisessa tilanteessa tulisi harkita uuden lain säätämistä koskevaan hallituksen esitykseen otettavaksi säännös voimassa olevan lain nojalla vireille saatetuista hakemuksista ja niiden käsittelystä tuon lain mukaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.