29.09.1992

Rekisteröintimenettely - Hallintomenettely

Moottoriajoneuvojen rekisteröintimenettelystä

Kantelukirjoituksessa oli pyydetty selvittämään, oliko katsastusviranomainen laiminlyönyt riittävän huolellisuuden vastaanottaessaan rekisteröinti-ilmoitusta, sekä ottamaan kantaa viranomaisen vahingonkorvausvelvollisuuteen tapauksen johdosta. Katsastusviranomainen oli rekisteröinyt ajoneuvon omistajanvaihdoksen haltijan tekemän rekisteriotteen katoamisilmoituksen ja väärennetyn luovutustodistuksen perusteella. Ajoneuvo oli sittemmin myyty vilpittömässä mielessä olevalle kolmannelle henkilölle.

Apulaisoikeuskansleri totesi antamassaan päätöksessä, että asiassa oli toimitettu rekisteröintiasetuksen säännösten, autorekisterikeskuksen antamien ohjeiden ja noudatetun rekisteröimiskäytännön puitteissa. Poikkeuksellista oli ollut, ettei haltijan katsastuskonttorissa esittämä luovutustodistus ollut oikea, vaan luovuttajan nimikirjoitus oli väärennetty. Erityistä syytä epäillä väärennystä ei po. tapauksessa kuitenkaan ollut. Väärennykset eivät aina ole viranomaisen tavanomaisen huolellisuusvelvollisuuden ja asioiden tutkimismahdollisuuksien puitteissa havaittavissa. Katsottu, ettei katsastuskonttorissa noudatettua menettelyä ollut pidettävä asianomaisten virkavelvollisuuden vastaisena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.