11.09.1992

Meluhaitta - Ympäristönsuojelulautakunnan ja terveyslautakunnan toimivalta

Ympäristönsuojelulautakunnan ja terveyslautakunnan valvontajaoston huomiota kiinnitetty toimivaltasäännösten noudattamiseen

Lääninhallitus oli ympäristönsuojelulautakunnalta ja terveyslautakunnan valvontajaostolta pyytänyt oikeuskanslerinviraston kirjeeseen viitaten selvitystä kummankin osalta siitä, oliko kantelunalaisia kasvihuoneita ja niiden lämmityslaitetta pidettävä sellaisena laitoksena, josta oli säädetty terveydenhoitolain 26 §:ssä ja ilmansuojelulain 2 §:ssä tai josta aiheutui meluntorjuntalain 2 §:ssä tarkoitettua terveydellistä tai muuta haittaa.

Ympäristönsuojelulautakunta oli, terveystarkastajan läsnäollessa, suorittanut paikalla melumittauksen, jonka tulos oli toimitettu lääninhallitukselle laatimatta voimassa olevien melun mittaamista koskevien lääkintöhallituksen ohjeiden mukaista mittauspöytäkirjaa. Meluntorjuntalain 30 §:n mukaista meluntorjuntatehtävien siirtämistä ympäristönsuojelulautakunnalle koskevaa päätöstä ei kunnanvaltuusto ollut tehnyt.

Apulaisoikeuskansleri on päätöksessään kiinnittänyt ympäristönsuojelulautakunnan ja terveyslautakunnan valvontajaoston huomiota toimivaltasäännösten ja annettujen ohjeiden noudattamiseen.

MeluntorjuntaL 30 §
Lääkintöhallituksen yleiskirje 21/87

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.