03.09.1992

Syyttäjän menettely - Toimiminen syytetyn avustajana - Syyttäjän toiminnan yleinen uskottavuus

Käsitys kaupunginviskaalin menettelystä hänen toimiessaan rikosjutussa syytettynä olevan henkilön oikeudenkäyntiavustajana

Asiassa oli käynyt selville, että kaupunginviskaalin virkaan 1.11.1977 alkaen nimitettynä oleva henkilö, joka oli 2.4.1990 alkaen toistaiseksi ollut virastaan virkavapaana, oli virkapaikkakuntansa raastuvanoikeuden istunnossa 22.10.1991 toiminut syytettynä olevan henkilön avustajana rikosjutussa, jonka osalta syytetty oli tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Kaupunginviskaali ei ollut avustajan tehtävää varten pyytänyt kaupunginviskaaleista annetun asetuksen 12 §:n 2 momentin säännöksessä edellytettyä oikeuskanslerin lupaa.

Asian johdosta antamassaan ratkaisussa oikeuskansleri on katsonut, ettei kaupunginviskaali selostetuissa olosuhteissa ollut menettelyllään rikkonut kaupunginviskaaleista annetun asetuksen 12 §:n 2 momentin säännöstä.

Kaupunginviskaalin tietoon saatetun oikeuskanslerin käsityksen mukaan ei kuitenkaan voida syyttäjän toiminnan yleisen uskottavuuden ja hyvän syyttäjäkäytännön kannalta pitää asianmukaisena, että paikkakunnalla pitkähkön aikaa toiminut kaupunginviskaali, joka, vaikka hän juuri silloin olisikin sanotusta virasta virkavapaana, edelleenkin on sanotun viran haltija ja jonka yleisö siten varsin herkästi mieltää yhä edelleen toimivan kaupunginviskaalina, esiintyy yleisen syyttäjän vireillepanemassa rikosjutussa syytettynä olevan henkilön oikeudenkäyntiavustajana.

A kaupunginviskaaleista 12 § 2 mom
Valtion virkamieslaki 41 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.