31.01.1992

Asiakirjajulkisuus - Asianosaisen oikeus asiakirjaan

Huomion kiinnittäminen lainmukaisten menettelytapojen noudattamisen tärkeyteen asiakirjajulkisuutta koskevissa asioissa

Seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan kirkkoherra oli lähettänyt sanotun yhtymän kiinteistötoimistoon kiinteistöpäällikölle seurakunnassa toimivaa ylivahtimestaria koskevan kirjoituksen. Ylivahtimestarin pyydettyä kiinteistöpäälliköltä jäljennöstä kirjoituksesta hän oli kieltäytynyt muun ohella siksi, ettei ollut vielä ehtinyt paneutua kirjoituksessa käsiteltyyn asiaan. Ylivahtimestari oli myöhemmin saanut toisen virkamiehen lähettämänä jäljennöksen kirjoituksesta.

Huomioon ottaen kirkkoherran asema seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan kirkkoherrana hänen edellä mainittua kirjoitustaan oli voitu pitää yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuna seurakuntayhtymän kiinteistötoimistossa valmisteltavana olevaan asiaan liittyvänä asiakirjana, joka ei tässä mielessä ollut vielä ollut julkinen.

Ylivahtimestaria oli kuitenkin pidettävä kirjoituksen tarkoittamassa asiassa asianosaisena. Kun yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 19 §:n 2 momenttia ei ollut sovellettava tapaukseen, ylivahtimestarilla oli ollut 19 §:n 1 momentin mukainen asianosaisasemaan perustunut oikeus pyynnöstään saada kiinteistöpäällikölle toimitetusta kirjoituksesta jäljennös. Kiinteistöpäällikkö oli menetellyt virheellisesti kieltäytyessään antamasta pyydettyä jäljennöstä.

AsiakJulkL 5 §
AsiakJulkL 19 § 1 mom.
AsiakJulkL 19 § 2 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.