24.01.1992

Avoimesta työpaikasta ilmoittaminen - Esittelijä - Esittelymenettely

Huomion kiinnittäminen avoimiksi tulevista työpaikoista ilmoittamista koskevien säännösten sekä esittelyä koskevien määräysten noudattamiseen

Metsäntutkimuslaitoksessa oli määräajaksi täytetty useita työsopimussuhteisia tehtäviä ja määrätty viransijainen. Metsäntutkimuslaitos ei ollut menetellyt säännösten mukaisesti, kun se ei ollut ilmoittanut tehtävistä ja sijaisuudesta työvoimaviranomaisille.

Edellä mainituissa ja useissa muissa nimitysasioissa esittelijänä oli toiminut muu kuin asianomaisen toimintayksikön päällikkö, vaikka laitoksen työjärjestyksen 16 § olisi niin edellyttänyt. Menettelyä oli pidettävä tulkinnanvaraisena silloin, kun se perustui metsäntutkimuslaitoksen ylijohtajan työjärjestyksen 23 §:ssä olevan valtuutuksen nojalla antamaan määräykseen. Menettelyä ei sitävastoin ole katsottu asianmukaiseksi silloin, kun se ei ollut edes perustunut tällaiseen määräykseen. Työjärjestyksen 27 §:n mukaan uuden, ylijohtajan määräämän esittelijän olisi ennen asian esittelemistä ylijohtajalle tullut esitellä asia ensin asianomaiselle professorille, jolla oli oikeus esittää oma mielipiteensä asiassa.

TyöllisyysL 8 § 1 mom.
Metsäntutkimuslaitoksen työjärjestys 16 §
Metsäntutkimuslaitoksen työjärjestys 23 §
Metsäntutkimuslaitoksen työjärjestys 27 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.