05.10.1990

Luonnonsuojelu - Suojelupäätös - Asemakaava

Kysymys Hangon Tulliniemen alueen suojelu- ja kaavapäätöksistä

Useissa kantelukirjoituksissa katsottiin, että Hangon Tulliniemen alueella oli toimittu vastoin Uudenmaan läänin maaherran suojelupäätöstä vuodelta 1933 ja apulaisoikeuskansleri Antti Okon kanteluasiassa vuonna 1979 antamaa päätöstä. Asiassa hankituista selvityksistä, joita antoivat muun muassa ympäristöministeriö, Uudenmaan lääninhallitus ja Hangon kaupunginhallitus, ilmeni, että esiintulleet ongelmat johtuivat lähinnä siitä, että alueella oli voimassa sekä sanottu suojelupäätös että sisäasiainministeriön vuonna 1979 vahvistama asemakaava.

Selvitysten mukaan rauhoitusmääräykset ajanmukaistettiin kesällä 1990 uudella suojelupäätöksellä. Asemakaavan vahvistamisesta oli puolestaan tehty korkeimmalle hallinto-oikeudelle purkuhakemus. Kaupungin viranomaisten päätökset uuden junalauttalaiturin toteuttamiseksi oli valittamalla saatettu lääninhallituksen, lääninoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi. Junalauttalaiturin toteuttamista koskevan ilmiannon johdosta keskusrikospoliisi oli suorittanut tutkinnan ja asia oli syyteharkinnassa lääninsyyttäjällä.

Sellaisia erityisiä syitä, joiden johdosta oikeuskanslerilla olisi aihetta puuttua toimivaltaisten viranomaisten käsiteltäväksi säännönmukaisessa järjestyksessä saatettuihin asioihin, ei asiassa suoritettujen välitoimien perusteella enää ilmennyt. Sen vuoksi ja kun jo tehtyjä poliisi- ja syyttäjäviranomaisten ratkaisuja ei voitu pitää virheellisinä, kantelukirjoitukset eivät antaneet aihetta enempiin toimenpiteisiin kuin että kysymys mahdollisesta asemakaavan vastaisesta menettelystä siirrettiin lääninhallituksen käsiteltäväksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.