08.10.1990

Tuomioistuin - Virkarikospäätös

Kirje hovioikeuden kanneviskaaleille virkarikospäätösten lähettämisestä oikeuskanslerille

Tietojen antamisesta viran tai toimen haltijan syyttämistä koskevista jutuista annetun asetuksen 3 §:n (221/36) mukaan kaikkien tuomioistuinten tulee lähettää jäljennökset virkasyytejutuissa antamistaan päätöksistä oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle, alioikeuden kuitenkin ainoastaan, jos päätös on saanut lain voiman.

Oikeuskanslerinvirastossa on havaittu, etteivät tuomioistuimet aina noudata mainittua lähettämisvelvollisuutta koskevaa säännöstä. Sanottu laiminlyönti johtunee osittain siitä virheellisestä käsityksestä, että oikeusministeriön tietohallintotoimisto huolehtisi virkarikosasiaa koskevan päätöksen lähettämisestä. Päätösilmoitusten lähettäminen ei olisikaan tältä osin riittävä informaatio.

Rikoslain uusitun virkarikoksia koskevan 40 luvun (792/89) vaikutusten seuranta edellyttää, että oikeuskansleri saa riittävästi tietoa tuomioistuinten käytännöstä näissä asioissa. Tämän vuoksi kanneviskaaleja kehotetaan tarkastuksillaan kiinnittämään huomiota siihen, miten alioikeudet ovat kyseisen ilmoitusvelvollisuutensa täyttäneet.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.