07.12.1988

Itsehallinto - Ahvenanmaa - Kieli

Kysymys Ahvenanmaan itsehallintolain 37 §:n tulkinnasta

Kantelussa oli katsottu, että veroviranomaiset olivat rikkoneet Ahvenanmaan itsehallintolain maakunnassa toimivien valtion viranomaisten virkakieltä koskevia säännöksiä liittämällä lausuntoonsa jäljennöksen lääninvero-oikeuden erään toisenhenkilön valituksen johdosta antamasta suomenkielisestä päätöksestä.

Apulaisoikeuskansleri on päätöksessään todennut, että Ahvenanmaan itsehallintolain 37 §:n (670/51) mukaan maakunnassa toimivien valtion viranomaisten virkakielenä on ruotsi. Viranomaiset olivat käsitelleet ko. asian ruotsin kielellä ja toimituskirjat, veroviranomaisten päätökset ja lausunnot oli laadittu ruotsin kielellä. Kirjoituksessa tarkoitetuissa lausunnoissa olivat valtion- ja kunnanasiamies sekä verojohtaja selostaneet käsityksiään voimassa olevan verolainsäädännön soveltamisesta kantelijan verotukseen. Näissä lausunnoissa oli viitattu kerrottuun asiakirjoihin liitettyyn suomenkieliseen päätökseen. Koska sanottua päätöstä ja siitä ilmeneviä periaatteita oli selostettu verojohtajan lausunnossa sillä tavoin, että kantelija saattoi ruotsin kielellä perehtyä tapaukseensa sovellettavaan oikeuskäytäntöön ja siten valvoa oikeuksiaan asiassa, viranomaisten ei katsottu menetelleen asiassa virheellisesti tai lainvastaisesti.

Ratkaisusssa todetaan myös, että Ahvenanmaan itsehallintolain 38 §:n mukaan maakunnanhallintoon kuuluvien ja maakunnassa toimivien valtion viranomaisten sekä m.m. sellaisten ylioikeuksien ja valtion muiden viranomaisten, joiden tuomiopiiriin tai hallintoalueeseen Ahvenanmaa kuuluu, keskinäisenä kirjeenvaihtokielenä on ruotsi. Lääninoikeuden päätöstä oli pidettävä sellaisena tausta-aineistona, jota viranomainen ei ole velvollinen lähettämään toiselle viranomaiselle, vaan joka toimitetaan tälle vain sen johdosta, että se sisältää hyödyllistä tietoa ja jonka osalta siten ei ole ehdotonta kääntämisvelvollisuutta. Lääninverovirasto ei ollut lähettämällä sanotun suomenkielisen päätöksen tiedoksi Ahvenmaan veroviranomaisille rikkonut itsehallintolain kirjeenvaihtokieltä koskevia säännöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.