Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Uusi tilintarkastuslaki tuli voimaan

Uusi tilintarkastuslaki sekä siihen liittyvät 25 muun lain muutokset tulivat voimaan 1.7.2007. Uudistuksilla saatetaan tilintarkastuslainsäädäntö eurooppalaiselle tasolle ja vahvistetaan näin tilinpäätösten luotettavuutta sekä edistetään tilintarkastuksen laatua.

Uudella tilintarkastuslailla saatetaan voimaan EU:n tilintarkastusdirektiivi (2006/43/EY) sekä Euroopan komission antamat suositukset tilintarkastajan riippumattomuudesta ja laadunvarmistuksesta.

Tilintarkastuskertomusta uudistetaan kansainvälistä kehitystä vastaavasti. Tilintarkastuksessa on noudatettava EU:ssa hyväksyttyjä kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja. Tavoitteena on varmistua siitä, että tilintarkastuksen sisältö ja raportointi ovat mahdollisimman yhdenmukaisia kaikkialla Euroopassa.

Pienimmät yhteisöt yhdistyksiä lukuun ottamatta vapautuvat lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta. Yhteisö voi päättää olla valitsematta tilintarkastajaa, jos kahtena peräkkäisenä tilikautena enintään yksi seuraavista edellytyksistä on täyttynyt: taseen loppusumma ylittää 100.000 euroa, liikevaihto ylittää 200.000 euroa, palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Samalla luovutaan maallikkotilintarkastuksesta. Tilintarkastajaksi voidaan 31.12.2011 päättyvän siirtymäajan jälkeen valita ainoastaan auktorisoitu tilintarkastaja. Yhdistyksissä maallikkotilintarkastus kuitenkin säilyy toistaiseksi. Lain voimaantulo ei itsessään vielä poista tilintarkastusvelvollisuutta. Yhteisön, joka haluaa käyttää hyväkseen ehdotetun oikeuden olla valitsematta tilintarkastajaa, tulee muuttaa yhtiöjärjestystään, yhtiösopimustaan tai sääntöjään poistamalla tilintarkastajan valintaa koskevan määräyksen.

Julkisesti noteerattujen yritysten sekä luotto- ja vakuutuslaitosten tilintarkastukselle ja tilintarkastajille asetetaan muun muassa avoimuutta ja riippumattomuutta koskevia lisävaatimuksia. Tällaisten yritysten päävastuullista tilintarkastajaa on vaihdettava seitsemän vuoden välein ja tilintarkastaja on tiukemman laadunvalvonnan kohteena.

Laki lisää mahdollisuuksia tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen rajat ylittävään toimintaan sekä luo perustan kansainväliselle valvontaviranomaisten väliselle yhteistyölle.

Hyväksyessään lait eduskunta antoi myös kuusi lausumaa:

1) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa pakollisesta tilintarkastuksesta vapauttamisen vaikutuksia ja, jos vapauttamisesta on kielteisiä vaikutuksia, hallituksen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin niiden poistamiseksi.
2) Eduskunta edellyttää, että hallitus aloittaa välittömästi yhteistyössä järjestöjen kanssa yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevien säännösten valmistelun niin, että yhdistyksissä tarkastus voidaan suorittaa sekä yhdistyksen sisäisiä että ulkopuolisia tarpeita varten tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.
3) Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee viivyttelemättä tarpeelliset säännökset ja määräykset, joiden perusteella HTM- ja JHTT-tilintarkastajat voivat suorittamansa tutkinnon ja saamansa käytännön kokemuksen hyväkseen lukien täydentää pätevyytensä KHT- ja/tai HTM-pätevyydeksi ja vastaavasti KHT- ja HTM-tilintarkastajat JHTT-pätevyydeksi siirtymäkauden aikana ja että hallitus valmistelee yhteistyössä KHT-, HTM- ja JHTT-yhdistysten kanssa tilintarkastajien tutkintovaatimusten kokonaisuudistuksen niin, että kaikille tilintarkastajille on yhteinen perustutkinto, jonka jälkeen voidaan erikoistua ja suorittaa erikoistumistutkinnot.
4) Eduskunta edellyttää, että hallitus asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen yhteydessä valmistelee erityisesti asunto-osakeyhtiöiden tarpeisiin soveltuvat tilintarkastajien kelpoisuutta, tilintarkastajien valintaa ja tilintarkastusta sekä mahdollisia muunlaisia tarkastajia ja muunlaista tarkastusta koskevat säännökset ja että asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistus tulee antaa eduskunnalle niin, että se ehditään käsitellä sekä saattaa voimaan ja sovellettavaksi viimeistään vuonna 2011 päättyvän siirtymäkauden välittömänä jatkeena.
5) Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että uuden tilintarkastuslain johdosta rekistereihin tehtävät muutokset hoidetaan joustavasti ja mahdollisimman pienin kustannuksin asiakkaan kannalta.
6) Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että Suomessa toimivien ruotsinkielisten tilintarkastajien käytettävissä on hyvää tilintarkastustapaa koskevat ohjeet ja suositukset ruotsin kielellä.

Lisätietoja tilintarkastuslain voimaantuloon liittyvistä kysymyksistä myös kauppa- ja teollisuusministeriön internet-sivuilta www.ktm.fi/tilintarkastus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.