Järjestyksenvalvojien suorittamiin henkilötarkastuksiin ja säilössäpitomääräyksiin tarkennuksia

Järjestyksenvalvojien suorittamia tarkastuksia, säilössäpitoa ja haltuun ottamien esineiden säilyttämistä koskevia säännöksiä tarkennetaan. Sisäasiainministeriön 22. maaliskuuta asiasta antama asetus tuli voimaan 1. huhtikuuta.

Asetuksessa määritellään muun muassa, että järjestyksenvalvojan tekemä tarkastus on tehtävä hienotunteisesti ja vähimmän haitan periaatteella. Kiinniotetun säilöön ottamiseen liittyen tulee tehdä kirjaus. Kirjauksesta tulee ilmetä mm. säilöönotetun henkilötiedot, säilöönoton peruste, sekä säilöönoton hyväksyneen poliisin tiedot. Säilöönotettavalta tarkastuksen yhteydessä haltuun otettu omaisuus on myös tarkkaan kirjattava.

Jatkossa säilöönotetun henkilön terveydentilan määrittelyn tulee tehdä terveydenhuollon ammattilainen. Hänen on varmistettava, että säilöönotettavalla ei ole vammaa tai sairautta, joka voi vaarantaa säilöönotettavan terveyttä.

Poliisin on myös hyväksyttävä säilössäpitotilat ennen niiden käyttöönottoa. Jatkossa säilöntätilojen tulee olla sellaisia, että säilöönotettu ei voi vahingoittaa itseään tai muita. Lisäksi tiloissa on oltava jatkuva valvonta.

Asetuksella täsmennetään lakia niin, että tarkastus- ja kiinniottotilanteissa aikaisempaa paremmin turvataan kansalaisten yhdenmukainen kohtelu ja oikeusturva. Asetus selventää järjestyksenvalvojien toimintaa muun muassa isojen massatapahtumisen yhteydessä.

Säädösnumero: 304/2007.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.