Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Kaavoitus- ja valitusmenettelyihin muutoksia maaliskuun alusta

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus muuttuvat maaliskuun alussa. Lakiin tehtyjen useiden muutosten tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa kaavoitusta ja siten tehostaa asuntojen tuotantoa. Maaliskuun alusta lähtien riittävän asuntotuotannon edellytysten edistäminen mainitaankin laissa yhtenä tärkeänä maankäytön suunnittelun tavoitteena.

Tietoa kunnan asuntotonttivarannoista parannetaan lisäämällä kaavoituskatsauksessa esitettävää tietoa. Muutoksilla rajoitetaan myös kaksinkertaisia valitusmahdollisuuksia tuomioistuimeen asemakaava- ja rakentamisen lupa-asioissa. Eduskunta hyväksyi lainmuutokset viime joulukuussa.

Kaavoja koskevien valitusten on joissakin kunnissa katsottu hidastavan tonttituotantoa muun muassa asuntotarkoituksiin. Nyt voimaan tulevien muutosten mukaan yleiskaavassa jo ratkaistua asiaa ei saa käyttää valitusperusteena valitettaessa asemakaavasta edelleen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Vastaavasti rakennuslupaa tai katusuunnitelmaa koskevaan asiaan ei saa tehdä jatkovalitusta sellaisella perusteella, joka on jo ratkaistu asemakaavassa.

Rakennuslupia, toimenpidelupia ja katusuunnitelmia koskeviin jatkovalituksiin sovelletaan valituslupamenettelyä, jos hallinto-oikeus ei ole muuttanut kunnan päätöstä. Vähäisistä asemakaavan muutoksista saavat valittaa vain ne kuntalaiset, joihin päätös välittömästi vaikuttaa.

Tuomioistuimella on velvollisuus ilmoittaa kunnan pyynnöstä, milloin merkittäviä asemakaavoja koskevat valitukset ratkaistaan. Tällä pyritään parantamaan kaavojen käsittelyaikojen ennakoimista. Rakennuslupa voidaan myöntää, vaikka asemakaava ei vielä olisi lainvoimainen. Rakentamista ei kuitenkaan saa aloittaa, ennenkuin kaava on tullut voimaan.

Asuntotuotannon tarpeet on otettava huomioon osana kunnan kehityksen edellyttämää asemakaavoitusta. Kunnan on arvioitava asumiseen varattujen tonttien riittävyyttä vuotuisen kaavoituskatsauksen yhteydessä. Kaavoituksen joustavuutta parannetaan vähentämällä pakollisia viranomaisneuvotteluja ja väljentämällä kehittämisalueita koskevia säännöksiä.

Lainmuutoksiin liittyy maankäyttöasetuksen muutos, joka myös tulee maaliskuun alussa voimaan. Asetuksen muutoksilla joustavoitetaan kaavoitusmenettelyä parantamalla tiedonkulkua kaavan vaatimista selvityksistä ja vaikutusarvioinneista sekä keventämällä tiedottamista vaikutukseltaan vähäisissä asemakaavanmuutoksissa.

Riittävän tonttituotannon turvaaminen on ongelma erityisesti Suomen kasvavilla kaupunkiseuduilla. Hallitus käsitteli elokuussa 2005 budjettiriihessään kasvukeskusten korkeaan hintatasoon liittyviä kysymyksiä ja toimia tilanteen korjaamiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset perustuvat hallintoneuvos Lauri Tarastin johdolla toimineen työryhmän ehdotuksiin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.