Ulkomaalaislaki ja laajasti uudistunut kilpailunrajoituslaki voimaan toukokuun alusta

Uusi ulkomaalaislaki (301/2004) sekä laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta (318/2004) on julkaistu ja ne tulivat voimaan 1.5.2004.

Ulkomaalaislaki

Uudella ulkomaalaislailla edistetään hyvää hallintoa ja oikeusturvaa ulkomaalaisasioissa sekä hallittua maahanmuuttoa ja kansainvälistä suojelua. Myös ulkomaalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään entistä tarkemmin.

Ulkomaalaislaki korvaa kokonaisuudessaan vuodelta 1991 olevan, nykyisen ulkomaalaislain. Uusi laki sisältää säännöksiä menettelyistä, jotka aiemmin ovat olleet hallintokäytännön varassa. Nykyisestä ulkomaalaislaista puuttuvat muun muassa riittävän yksityiskohtaiset säännökset jatkoluvan ja pysyvän oleskeluluvan myöntämisestä. Lakiin tulee myös kiintiöpakolaisia koskevia säännöksiä.

Uudessa ulkomaalaislaissa maahantulon edellytykset säilyvät ennallaan. Lakiin sisältyvät myös viisumeja koskevat Schengenin säännöstön keskeiset säännökset.


Kilpailunrajoituslain muutokset

Uuden kilpailunrajoituslain tarkoituksena on varmistaa yritysten yhdenmukainen kohtelu laajentuvan unionin koko alueella. Samalla otetaan käyttöön kilpailunrikkomismaksusta vapauttamisjärjestelmä, jolla pyritään lisäämään kiellettyjen kartellien ilmituloriskiä. Kartelliin osallinen elinkeinonharjoittaja vapautuu tietyin edellytyksin seuraamusmaksusta, jos se avustaa kilpailuvirastoa kartellin selvittämisessä.

Kilpailunrajoituslain muutokset ovat suurelta osin seurausta toukokuun alussa toimintansa aloittavasta EY:n kilpailusääntöjen uudesta täytäntöönpanojärjestelmästä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.