Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Uusi osakeyhtiölaki voimaan syyskuun alusta

Uusi osakeyhtiölaki (624/2006, ks. myös voimaanpanolaki 625/2006) tulee voimaan 1.9.2006. Yhtiöt saavat enemmän toimintavapautta, kun erilaisia rajoituksia ja muotomääräyksiä vähennetään ja uusia menettelytapoja tehdään mahdollisiksi. Velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojaa koskevia säännöksiä tehostetaan.

Erityistä huomiota on kiinnitetty pienten osakeyhtiöiden asemaan. Sääntelyn selkeytyminen helpottaa niiden mahdollisuuksia ottaa selvää lain määräyksistä.

Uuden osakeyhtiölain mukaan yksityisen osakeyhtiön osakepääoman on oltava vähintään 2.500 euroa. Vanhojen pienyhtiöiden ei tarvitse korottaa osakepääomaansa lain voimaantulon myötä.

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys voi uuden lain mukaan olla hyvin suppea. Siinä on pakko määrätä vain yhtiön toiminimestä, kotipaikasta ja toimialasta. Muista yhtiöjärjestyksessä määrättävistä seikoista on laissa olettamasäännökset, joita sovelletaan, jollei yhtiöjärjestykseen oteta niiden sijaan toisenlaisia määräyksiä.

Yhtiökokousmenettelyä yksinkertaistetaan jossain määrin. Yhtiökokous voidaan yhtiöjärjestyksen mukaan pitää myös Suomen ulkopuolella ja eräitä kokouskutsuihin liittyviä määräyksiä helpotetaan.

Erityisiä säännöksiä ei ole siitä, minkä kokoiseen yhtiöön on pakko valita toimitusjohtaja tai voidaan valita hallintoneuvosto. Hallintoelinten valinnassa on selvyyden vuoksi lähtökohtana, että yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen ja hallitus puolestaan valitsee toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että hallintoneuvostolla on oikeus valita hallituksen jäsenet.

Osakeyhtiön tilintarkastusta koskevat säännökset jäävät toistaiseksi olennaisilta osin ennalleen. Yhtiössä on oltava vähintään yksi tilintarkastaja, joka voi pienyhtiöissä olla muukin kuin hyväksytty tilintarkastaja. Tilintarkastuslain muuttamista valmistellaan parhaillaan kauppa- ja teollisuusministeriössä, mikä voi lähiaikoina aiheuttaa muutoksia myös osakeyhtiölakiin.

Osakeyhtiöitä koskevien riita-asioiden käsittely keskitetään kahdeksaan käräjäoikeuteen eli Ahvenanmaan, Helsingin, Kuopion, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan käräjäoikeuksiin. Nykyisin asioita käsitellään kaikissa käräjäoikeuksissa. Juttujen keskittäminen mahdollistaa nykyistä paremmin tuomarien erikoistumisen osakeyhtiöasioihin. Niitä on viime vuosina ratkaistu kaikkiaan noin sata vuodessa.

Ks. myös HE 109/2005.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.