Sijoitusrahastojen sijoitustoiminnan mahdollisuudet laajentuivat

Rahastoyhtiöiden toimialaa on laajennettu sallimalla niiden harjoittaa myös yksilöllistä omaisuudenhoitopalvelua sekä siihen liittyvinä oheispalveluina sijoitusneuvontaa ja rahasto-osuuksien säilytys- ja hoitopalvelua. Samalla sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sijoitustoiminnan mahdollisuudet laajenevat: arvopapereiden ohella varat voidaan aiempaa suuremmassa määrin sijoittaa rahamarkkinavälineisiin, johdannaissopimuksiin, toisten sijoitusrahastojen osuuksiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa Lisäksi rahastoyhtiöt voivat perustaa myös indeksirahastoja.

Muutos liittyy hallituksen esitykseen 110/2003 sijoitusrahastolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutoksista. Muutoslait tulivat voimaan 8.4.2004.

Muutoksilla pantiin täytäntöön EU:n sijoitusrahastodirektiivin kaksi muutosta (2001/107/EY ja 2001/108/EY). Rahastoyhtiöiden markkinoille pääsyä koskevat säännöt ja toiminnan harjoittamisen edellytykset ovat jatkossa yhtäläiset koko EU:n alueella. Suomalaisilla rahastoyhtiöllä on oikeus harjoittaa toimintaa muissa valtioissa ja ulkomaisilla rahastoyhtiöiden oikeus vastaavasti harjoittaa toimintaa Suomessa. Toimiluvan saamisen edellytyksiä on täsmennetty.

Direktiivin mukaisesti rahastoyhtiöt on velvoitettu laatimaan jokaisesta hallinnoimastaan sijoitusrahastosta yksinkertaistettu rahastoesite. Tätä koskevat uudet velvoitteet tulevat voimaan lokakuun alusta 2004 lukien. Näin pyritään lisäämään sijoitusrahastoa koskevaa keskivertosijoittajalle ymmärrettävää tietoa. Tietoa on tarjottava asiakkaalle veloituksetta rahasto-osuuden merkinnän yhteydessä.

Lisäksi rahastoyhtiöitä, säilytysyhteisöjä, sijoitusrahastoja ja erikoissijoitusrahastoja koskevien hakemusasioiden käsittely siirrettiin valtioneuvostolta Rahoitustarkastukselle. Direktiivien täytäntöönpanon ohella sijoitusrahastolakiin on tehty eräitä lähinnä teknisluontoisia muutoksia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.