Perhevapaaoikeuksiin parannuksia elokuun alusta

Työsopimuslaissa ja merimieslaissa säädettyjä perhevapaaoikeuksia parannetaan elokuun alusta. Muutokset koskevat ottovanhempien hoitovapaaoikeuden, etävanhemman tilapäisen hoitovapaaoikeuden sekä vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen vanhemman osittaisen hoitovapaaoikeuden laajentamista.

Ottovanhemman oikeus hoitovapaaseen laajenee siten, että hoitovapaa koskee alle kouluikäisen lapsen vanhempaa siihen asti, kun lapsen adoptoinnista on kulunut kaksi vuotta. Aikaisemmin hoitovapaaoikeus on päättynyt lapsen täytettyä kolme vuotta.

Etävanhemman eli lapsensa kanssa eri taloudessa asuvan huoltajan tilapäinen hoitovapaaoikeus laajenee. Etävanhemmalla on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen, jos hänen alle 10-vuotias lapsensa sairastuu äkillisesti. Aiemmin oikeus on ollut vain lapsen kanssa samassa taloudessa asuvalla vanhemmalla tai huoltajalla. Muutos helpottaa eroperheiden työn ja perheen yhteensovittamista ja vahvistaa lapsen ja etävanhemman keskinäistä kiintymyssuhdetta.

Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen vanhempien oikeutta osittaiseen hoitovapaaseen laajennetaan siten, että oikeus jatkuu siihen asti, kun erityistä huoltoa ja hoitoa vaativa lapsi täyttää 18 vuotta. Uudistus helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhempien työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Myös äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta ilmoittamiseen tulee muutoksia. Pääperiaatteena on edelleen, että äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaasta on ilmoitettava työn-antajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Enintään 12 arkipäivää jatkuvista vapaista ilmoitusaika lyhenee kuitenkin yhteen kuukauteen.

Jos kahden kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole puolison työhön menon ja siitä johtuvan lapsen hoidon järjestämisen takia mahdollista, työntekijällä on oikeus jäädä vanhempainvapaalle yhden kuukauden kuluttua ilmoituksesta, jos siitä ei aiheudu työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa. Jos työnantaja katsoo, että kuukauden ilmoitusaika on liian lyhyt, hänen on esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisen perusteista.

Lait tulevat voimaan 1.8.2006. Lakien äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaasta ilmoittamista koskeva säännös tuli kuitenkin voimaan jo 1.7.2006.

Säädökset 533 ja 534/2006 (HE 44/2006).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.