Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

TM: Sosiaalisia yrityksiä koskevaa lainsäädäntöä kehitettävä

Työministeriö ehdottaa eduskunnalle antamassaan selvityksessä sosiaalisia yrityksiä koskevan lain uudistamista, jotta sosiaalisten yritysten perustaminen ja toiminnan laajentaminen tehostuisi oleellisesti. Työministeriö ei pidä nykyistä hieman yli 300 henkeä työllistävää sosiaalisten yritysten toiminnan laajuutta läheskään riittävänä.

Sosiaalisia yrityksiä koskeva hallituksen lakiesitys valmistellaan työministeriössä niin, että lainsäädännön parannukset tulisivat voimaan jo ensi vuoden alusta. Lain tavoitteisiin ja keskeisiin tukimuotoihin työministeriö ei esitä muutoksia, koska ne ovat osoittautuneet toimiviksi.

Hyväksyessään vuoden 2004 alusta voimaan tulleen lain sosiaalisista yrityksistä eduskunta edellytti saavansa selvityksen lain toimivuudesta. Työministeriö on nyt antanut selvityksensä eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle.

Palkkatukien tason ei nykyisessä laissa katsota korvaavan riittävästi vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien työkunnon alenemaa. Tämä vähentää halukkuutta sosiaalisten yritysten perustamiseen. Tukien jatkuvuuden ja ennakoitavuuden puute sekä lain epäyhtenäinen tulkinta paikallistasolla vaikeuttavat yritysten mahdollisuuksia suunnitella toimintaansa.

Sosiaaliset yritykset toivovatkin pidempikestoisia tukijaksoja sekä nykyistä korkeampaa tukitasoa, jotta niiden toiminta voidaan turvata ja uusia yrityksiä perustaa. Nykyisellään tuet kattavat useimmissa sosiaalisissa yrityksissä henkilöstömenoista vajaat kymmenen prosenttia.

Toistaiseksi sosiaalisten yritysten määrä on varsin vähäinen: tällä hetkellä Suomessa on 52 rekisteröitynyttä sosiaalista yritystä, jotka työllistävät yli 300 henkilöä. Yritysten työntekijöistä yli 100 on vajaakuntoisia ja noin 50 pitkäaikaistyöttömiä.

Työministeriön selvitys ottaa kantaa myös yritysneuvontapalveluiden tehostamiseen sekä mahdolliseen uuteen, erityisesti sosiaalisille yrityksille räätälöityyn käynnistämisavustukseen ja torjuu käsitykset mahdollisista kilpailun vääristymistä.

Työministeriö ylläpitää sosiaalisten yritysten rekisteriä. Lain mukaan sosiaalisen yrityksen työntekijöistä osan on aina oltava vajaakuntoisia. Lisäksi yrityksen henkilöstöstä pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten yhteismäärä pitää olla vähintään 30 prosenttia. Muutoin sosiaalinen yritys on yritys muiden joukossa. Se maksaa kaikille työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan, ja yritys voi toimia millä toimialalla tahansa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.