Työntekijöiden melualtistukselle uudet raja-arvot

Valtioneuvoston uudessa asetuksessa (85/2006) on säännökset työnantajan velvollisuudesta selvittää, tunnistaa, arvioida ja tarvittaessa mitata työssä esiintyvä melu. Asetuksessa määritellään päivittäiset raja- ja toiminta-arvot. Työnantajan on huolehdittava siitä, etteivät raja-arvot ylity.

Asetus tuli voimaan 15.2.2006. Musiikki- ja viihdealalla uutta asetusta sovelletaan vasta 15. helmikuuta 2007 lukien.

Uusi asetus määrittelee melualtistuksen toiminta- ja raja-arvot. Altistuksen alempi toiminta-arvo on 80 dB, ylempi toiminta-arvo 85 dB ja raja-arvo on 87 dB.

Uutta aikaisempaan verrattuna on altistuksen alempi toiminta-arvo 80 dB, jonka ylittyessä työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijän saatavilla on henkilökohtaiset kuulonsuojaimet ja mahdollisuus lääkärintarkastukseen. Myös altistuksen raja-arvo 87 dB on luonteeltaan uusi. Kuulonsuojainten vaikutus huomioon ottaen sen ylittyminen edellyttää työnantajalta välitöntä reagointia altistuksen vähentämiseksi alle raja-arvon.

Asetuksella kumotaan työntekijäin suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta annettu valtioneuvoston päätös (1404/1993).

Musiikki- ja viihdealalla uutta asetusta sovelletaan vasta 15. helmikuuta 2007 lukien, mihin saakka alalla sovelletaan muutoin kumottavaa melupäätöstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.