Katujen kunnossapitosäännöksiin muutoksia

Keskeisimmät muutokset lakiin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) koskevat kadulla tehtävien töiden ohjausta ja katujen talvista kunnossapitoa. Muutoksella yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden kunnossapito siirtyy kokonaan kunnan vastuulle, samoin hiekan poisto ajoradoilta. Toisaalta tontinomistajille tulee velvollisuus pitää tonttiin rajautuvat ojat siistinä. Jalkakäytävien kunnossapito talvella kuuluu edelleen tontinomistajille.

Kadun kunnossapidon laatutason tavoitteissa korostetaan olosuhteiden, liikenneturvallisuuden, esteettömyyden, terveellisyyden sekä jalankulun ja pyöräilyn huomioon ottamista moottoriajoneuvoliikenteen tarpeiden ohella.

Muutoksilla tavoitellaan puhtaampaa kaupunki-ilmaa ja halutaan vähentää kaduilla tapahtuvia tapaturmia.

Muutoksella yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden kunnossapito siirtyy kokonaan kunnan vastuulle, samoin hiekan poisto ajoradoilta. Toisaalta tontinomistajille tulee velvollisuus pitää tonttiin rajautuvat ojat siistinä.
Muutos helpottaa omakotiasujien työtaakkaa

Jalkakäytävien kunnossapito talvella kuuluu edelleen tontinomistajille. Kunnille asetetaan kuitenkin velvollisuus ottaa huolehtiakseen näistä tehtävistä pientalovaltaisilla alueilla. Edellytyksenä siirtämiselle on, että riittävää kunnossapidon tasoa ei saavuteta töiden fyysisen raskauden takia, tai että työt jakautuvat alueella epätasapuolisesti. Alueen on lisäksi sovelluttava koneelliseen kunnossapitoon. Muutos helpottaa omakotiasujien työtaakkaa ja yhtenäistää kunnossapidon tasoa talvella.

Lain mukaan kadulla tehtävistä töistä on ilmoitettava kunnalle ennen töihin ryhtymistä. Tällaisia töitä ovat mm. johtojen ja kaapelien kaivaminen katujen alle. Kunta saa periä kohtuullisen maksun ilmoitusten tarkastamisesta ja alueen tilapäisestä käyttämisestä työmaana. Kunta hyväksyy maksujen taksat, joiden arvioidaan olevan muutaman prosentin luokkaa itse työn kustannuksista. Ympäristöministeriö seuraa maksujen kehitystä ja niiden pysymistä kohtuullisina.

Lakimuutos 547/2005 tuli voimaan 1.11.2005. Kunnat voivat sitä ennen päätöksellään siirtää uusien tehtävien ottamista enintään kahdella vuodella. Uusia tehtäviä ovat edellä kerrotut ajoratojen hiekanpoisto ja jalankulku- ja pyöräteiden sekä pientalovaltaisten alueiden kunnossapito. Siirtäminen saattaa olla tarpeen sopimusten uusimiseksi sekä pientaloalueilla asukkaiden kuulemiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.