Uusi kirkkolaki tuli voimaan 1. heinäkuuta 2023

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolainsäädännön uudistus tehostaa kirkon ja seurakuntien hallintoa. Uusi kirkkolaki ja siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.7.2023. Tullessaan voimaan uusi kirkkolaki korvasi vuonna 1994 voimaan tulleen kirkkolain.

Uuden kirkkolain tavoitteena on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi kirkkolaki, jossa otetaan huomioon perustuslain, muun lainsäädännön ja kirkollishallinnon omien kehittämistarpeiden edellyttämät muutostarpeet.

Seurakuntajaon muutosta koskevia säännöksiä on tarkistettu. Lakiin on lisätty seurakunnan jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskeva säännös. Kirkon hallinnossa luovutaan kokonaisvaltaisesti alistusmenettelyistä.

Uusi laki keventää kirkon hallintoa sekä selkeyttää eri viranomaisten rooleja ja toimivallan rajoja. Uusi laki korostaa seurakuntien itsenäisyyttä ja toiminnanvapautta. Seurakuntatasolla tehtävistä päätöksistä vastaavat jatkossa seurakunnat itse.

Seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen menettely rinnastuu jatkossa seurakuntajaon muutosta koskevaan menettelyyn. Uudet säännökset mahdollistavat myöskin sähköisen päätöksentekomenettelyn.

Jatkossa kirkonkirjojen rekisterinpitäjinä toimivat seurakuntien muodostamat yhteiset keskusrekisterit. Kirkon yhteisen jäsenrekisterin osalta kirkkohallitus toimii EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena yhteisrekisterinpitäjänä keskusrekisterien rinnalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.