Tiedot lunastuslupa-asioista jatkossa entistä laajemmin verkossa – lunastuslain korvausperusteita koskeva uudistus ei toteudu tällä hallituskaudella

Lunastuslakiin tuli 1.9.2022 muutoksia, joilla parannetaan verkon kautta tapahtuvaa tiedonsaantia vireillä olevista lunastuslupa-asioista. Uudistus selkeyttää myös muiden kuin lunastuksen kohteena olevien kiinteistöjen omistajien mahdollisuutta lausua käsityksensä hankkeesta.

Aiemmin lunastuslupahakemuksesta sekä asiassa annetusta päätöksestä tiedotettiin muille kuin asianosaille tavallisesti kunnan ilmoitustaululla. Jatkossa asiakirjat ja päätös annetaan tiedoksi kuulutuksella, joka julkaistaan asian ratkaisevan viranomaisen verkkosivustolla.

Lunastuksen kohteena olevan omaisuuden omistajalle sekä käyttöoikeuden haltijalle hakemusasiakirjat ja päätös annetaan jatkossakin tiedoksi yleensä todisteellisesti.

Muutokset liittyvät hallintolain yleistiedoksiantoa koskevan sääntelyn uudistamiseen. Muutoksilla täydennetään lisäksi ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa.

Muutokseen ei sisälly lunastuslain korvausperusteita koskevia muutoksia. Näitä koskeva uudistus ei toteudu tällä hallituskaudella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.