Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Maankäyttö- ja rakennuslakiin muutoksia: Rakennusten käyttämästä energiasta 38 prosenttia on oltava jatkossa uusiutuvaa ja valitusoikeus YVA-asioissa laajenee

Hallitus antoi 9.9.2021 eduskunnalle lakiesityksen, joka sisälsi kolme maankäyttö- ja rakennuslakia muuttavaa säännöskokonaisuutta. Muun muassa rakennukseen ostettavasta lämmöstä ja sähköstä vähintään 38 prosenttia on jatkossa oltava uusiutuvaa energiaa. Tasavallan presidentti vahvisti 5.11.2021 lain maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja määräsi lain tulemaan voimaan 1. päivänä joulukuuta 2021.

Uusiutuvan energian vähimmäisvaatimus koskee sekä uusia että laajamittaisesti korjattavia rakennuksia. Käytännössä fossiilinen energia – yleensä öljy – ei voi enää olla rakennuksen pääenergialähde. Omakotitaloissa laajamittaisen korjauksen kynnyksen ylittäviä remontteja tehdään hyvin harvoin ja ne perustuvat aina omistajan omaan päätökseen. Esimerkiksi vesikaton uusiminen tai vesivahingon korjaaminen ei velvoita luopumaan fossiilisesta energiasta korjauksen yhteydessä.

38 % on uusiutuvan energian edistämistä koskevan direktiivin (ns. RES-direktiivi) Suomelle asettama, sitova tavoite uusiutuvan energian kokonaisloppukulutukselle vuonna 2020. Lailla myös toimeenpannaan uudelleenlaadittu uusiutuvan energian direktiivi (ns. REDII) rakennuslupakäsittelyn osalta.

Laissa laajennetaan ympäristövaikutusten arviointia (YVA) edellyttävien rakennusten rakennusluvan kuulemis-, lausunto- ja valitusoikeus koskemaan paikallisia, rekisteröityneitä yhteisöjä, joiden sääntöihin kuuluu luonnon, terveyden tai ympäristön suojelu. Laajennus koskee vain niitä rakennuslupia, joissa itse rakennuksen rakentamisen edellytyksenä on YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi.

Muutos koskee vuosittain arviolta 30–50 hanketta. Lisäksi valtakunnan rajat ylittävien YVA-hankkeiden menettelyt päivitettiin vastaamaan jo aikaisemmin muutettua YVA-lainsäädäntöä. Muutoksilla täydennetään YVA-direktiivin toimeenpanoa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii jatkossa rakennustuoteasetuksen 10 artiklassa tarkoitettuna rakennustuoteyhteyspisteenä, jonka tehtävänä on tarjota tietoa rakennustuotteita koskevista säännöksistä Suomessa. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston markkinavalvontatoimintaa koskeva pykälä muutettiin vastaamaan menettelyiltään markkinavalvontalakia ja -asetusta. Muutoksella rakennustuotteiden kansallinen markkinavalvonta järjestetään samoin kuin muiden valvonnan piirissä olevien tuotteiden osalta on jo tehty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.