Asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta tuli voimaan marraskuun alusta: Kohti varttimittausta – asiakkaiden saama palvelu paranee ja myyjän vaihto yksinkertaistuu

Valtioneuvosto antoi 12.8.2021 uuden asetuksen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (767/2021). Asetuksessa säädetään 15 minuutin taseselvitysjaksoon ja ns. yhden taseen malliin siirtymisestä sähkömarkkinoilla sekä annetaan tarkentavat säännökset sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen eli datahubin käyttöönoton edellyttämistä muutoksista sähköntoimitusten selvitykseen. Lisäksi asetetaan vaatimukset 2020-luvulla käyttöön otettaville seuraavan sukupolven etäluettaville älymittareille.

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön palvelut otetaan käyttöön 21.2.2022. Datahubin käyttöönotto vaikuttaa erityisesti sähkökauppojen selvitykseen jakeluverkoissa ja sähkön vähittäismyynnin markkinaprosesseihin.

Datahub kerää vähittäismarkkinoiden mittaustiedot ja sähkösopimuksiin liittyvät prosessit keskitetysti yhteen paikkaan, jolloin tietojen käsittely helpottuu ja tehostuu. Vähittäismarkkinat toimivat sujuvammin ja toimintatavat, kuten sähkön myyjän vaihtaminen, yksinkertaistuvat. Samalla asiakkaiden sähköalan yrityksiltä saaman palvelun laatu paranee. Esimerkiksi myyjänvaihdot ja sopimusten voimaansaattaminen nopeutuvat, markkinaprosesseissa syntyvien virheiden määrä vähenee ja usean käyttöpaikan yhdistäminen samalle sähkönmyyntisopimukselle helpottuu.

Samalla luodaan edellytyksiä kehittää tulevaisuudessa entistä monipuolisempia palveluita sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolille. Esimerkiksi energiayhteisöjen tuottaman sähkön jakaminen osakkaille tullaan pian mahdollistamaan kaikille asiakkaille datahubissa. Myös asiakastietojen tietosuoja paranee. Keskitetyssä järjestelmässä tietosuojaa ja -turvaa hallitaan paremmin kuin kymmenien jakeluverkonhaltijoiden ja vähittäismyyjien erillisissä tietojärjestelmissä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.