Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset täsmentyivät

Valtioneuvoston asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) säädetään lastentarhanopettajan varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneiden opintojen laajuudesta, erityistyöntekijältä edellytettävästä erikoistumiskoulutuksesta tai jatkotutkinnosta sekä sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimusten siirtymäsäännöksistä.

Asetus liittyy lakiin sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005). Sekä laki että asetus ovat tulleet voimaan 1.8.

Lain lähtökohtana on sosiaalihuollon asiakkaiden palvelujen laadun turvaaminen. Henkilöstön riittävä koulutus ja ammatillinen osaaminen edistävät sosiaalihuollon asiakkaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Laki on soveltamisalaltaan laajempi kuin nykyinen kelpoisuusasetus. Lakia sovelletaan sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin kaikilla kunnan ja valtion hallinnonaloilla sekä yksityisissä palveluissa siltä osin, kuin palvelut kuuluvat yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain piiriin. Laki voi siten tulla sovellettavaksi sosiaalitoimen lisäksi esimerkiksi terveystoimessa, poliisitoimessa tai kriminaalihuollossa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.