Uusi eläintautilaki muuttaa vanhan lain rakennetta ja tautiluokituksia

Eläintautilain uudistuksen myötä lain rakennetta, tautiluokitusta ja eräitä käsitteitä muutetaan. Laki tulee voimaan 21. huhtikuuta 2021. Eläinterveyssäännöstön soveltaminen alkaa yhtä aikaa lain kanssa.

Lakiuudistuksen taustalla on EU:n eläinterveyssäännöstö, joka kokoaa ja yhdenmukaistaa nykyiset direktiiveissä olevat säännökset. Toisin kuin direktiivit, eläinterveyssäännöstö on suoraan sovellettava EU-asetus.

Säännöstö jättää kuitenkin runsaasti kansallista liikkumavaraa. Uudessa laissa ehdotetaan liikkumavaran käyttöä laajasti, jotta Suomen hyvää eläintautitilannetta turvaavat taudinehkäisy- ja valvontatoimenpiteet voivat jatkua nykyistä vastaavalla tavalla. Liikkumavaralla turvataan myös unionin taudintorjuntatoimenpiteitä tiukemmat toimenpiteet sekä muidenkin kuin eläinterveyssäännöstössä luetteloitujen tautien torjuntatoimenpiteet.

Eläinterveyssäännöstö ei merkitse suuria sisällöllisiä muutoksia eläintautien vastustamisen periaatteisiin tai keinoihin

Eläinterveyssäännöstön rinnalle on muun muassa jäänyt voimaan eläintautien vastustamiseen liittyviä EU:n asetuksia. Uusi laki huomioi asetukset ja koskee osaltaan unionin virallista valvontaa asetuksen täytäntöönpanoa.

Eläintautilaissa säädetään eläinten välillä sekä eläimistä ihmisiin tarttuvien eläintautien ehkäisemisestä ja torjunnasta. Kuten nykyisessä eläintautilaissa, uudessa laissa eläintaudit jaetaan luokkiin niiden esiintymisen ja vakavuuden perusteella, mutta tautiluokitusta esitetään muutettavaksi vastaamaan eläinterveyssäännöstön luokitusta.

Eläintautilain viranomaisjärjestelmä ja viranomaisten välinen tehtävänjako säilyvät ennallaan.

Tulli voi kuitenkin jatkossa suorittaa valvontaa EU:n sisärajoilla eläinterveysviranomaisen rinnalla itsenäisesti ilman virka-apupyyntöä.

Valtion varoista eläintautien vuoksi maksettavien korvausten järjestelmä säilyy ennallaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.