Poliisilain muutoksella tehostetaan terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa

Poliisin valtuuksia terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa työssä täsmennetään. Telekuuntelu on sallittua terrorismin ennalta ehkäisemiseksi tai paljastamiseksi. Telekuuntelu sallitaan myös tilanteissa, joissa se on välttämätöntä henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi.

Hallitus päätti torstaina 14.7. esittää, että tasavallan presidentti vahvistaisi asiaa koskevan poliisilain muutoksen (HE 266/2004) perjantaina 15.7. Lain muutoksen on määrä tulla voimaan 20.7.2005.

Tiedonhankintaa koskevia poliisilain säännöksiä on muutettu teknisen valvonnan, peitetoiminnan, valeoston ja televalvonnan osalta. Lakia on täydennetty uusien tiedonhankintakeinojen, telekuuntelun ja tietolähdetoiminnan määritelmillä.

Tavoitteena on ollut tehostaa kansainvälisen, järjestäytyneen rikollisuuden estämistä, paljastamista ja selvittämistä. Rikolliset hyödyntävät toiminnassaan kehittynyttä teknologiaa, mihin poliisin on pystyttävä vastaamaan työmenetelmillään.

Televalvontaa ja teknistä kuuntelua käytetään mahdollisten terroritekojen tiedusteluun. Terrorismirikosten osalta ennalta estäminen on poliisin ensisijainen tavoite, jonka saavuttaminen edellyttää riittäviä toimintavaltuuksia. Telekuuntelu- ja televalvontavaltuuksien laajenemisella tehostetaan myös poliisin mahdollisuuksia ehkäistä tietoverkossa tapahtuvia terroristihyökkäyksiä.

Telekuuntelusta päättää tuomioistuin. Televalvonnan aloittamisesta kiireellisissä tapauksissa voi päättää päällystöön kuuluva poliisimies, mutta tuomioistuimen lupa olisi saatava viimeistään vuorokauden kuluttua valvonnan aloittamisesta.

Hallitus päätti niin ikään, että tasavallan presidentti vahvistaisi lain puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta. Uusien säännösten mukaan poliisilla on oikeus valtioneuvoston päätöksellä saada puolustusvoimilta sotilaallisten voimakeinojen käyttöä edellyttävää virka-apua.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.