Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Tasa-arvolain muutokset voimaan

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettuun lakiin (609/1986) tehdyt muutokset ovat tulleet voimaan kesäkuun alusta 2005. Niistä tärkeimpiä aiempaan lakiin verrattuna ovat tasa-arvosuunnittelun täsmentäminen ja tasa-arvosuunnittelun ulottaminen myös oppilaitoksiin.

Muutos 232/2005, HE 195/2004.

Muutoslailla pannaan täytäntöön muutettu Euroopan unionin ns. työelämän yleinen tasa-arvodirektiivi.

Muutoksen myötä vähintään 30 työntekijän työpaikoilla on vastedes laadittava sellainen tasa-arvosuunnitelma, joka kattaa selvityksen työpaikan tasa-arvotilanteesta, erittelyn naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin, naisten ja miesten palkkojen kartoituksen sekä suunnitelmat siitä, miten tasa-arvosuunnitelmassa esiin tulleisiin epäkohtiin puututaan.

Tasa-arvovaltuutettu valvoo lain noudattamista ja voi asettaa suunnitelman teolle määräajan. Jos työnantaja tämänkin jälkeen laiminlyö suunnitelman laatimisen, sen tekemiselle voidaan asettaa uhkasakko.

Sukupuoleen perustuva häirintä määritellään nyt syrjinnäksi, syrjinnän perusteella maksettavaan hyvitykseen oikeutettujen piiri on laajentunut ja palkkasyrjintää epäilevän luottamusmies voi saada tasa-arvovaltuutetulta yksittäisen työntekijän palkkatietoja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.