Uusi laki säätelemään Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaa

Rajavartiolaitoksen rikostorjunnasta säädetään jatkossa uudessa laissa. Uusi laki selkeyttää ja täsmentää sääntelyä. Rajavartiolaitoksen rikostorjunnan toimivaltuuksiin ei tullut merkittäviä muutoksia. Laki tuli voimaan 1. huhtikuuta 2018.

Rajavartiolaitoksen rikostorjunnan painopiste on rajaturvallisuuden ylläpitämiseen liittyen Schengen-ulkorajan ylittävässä liikenteessä, erityisesti laittomaan maahantuloon liittyvien rikosten torjunnassa. Lisäksi Rajavartiolaitos valvoo muun muassa vesiliikennelain, metsästyslain ja kalastuslain noudattamista.

Rajavartiolaitos tutkii jatkossa myös merilain ja meriteiden sääntöjen rikkomista. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi hyvän merimiestaidon ja aluksen merikelpoisuudesta huolehtimisen laiminlyönnit kauppamerenkulussa. Hyvällä merimiestaidolla tarkoitetaan vastuuta ihmisten ja alusten turvallisuudesta. Merialueella vesiliikenteen valvontaa tekee pääasiassa Rajavartiolaitos.

Lisäksi Rajavartiolaitos alkaa valvoa rajanylityspaikoilla laajemmin tieliikennelain säännösten kuten liikennesääntöjen noudattamista. Aiemmin Rajavartiolaitos valvoi rajanylityspaikoilla lähinnä ajoneuvojen liikennekelpoisuutta ja kuljettajien ajokuntoisuutta.

Rajavartiolaitoksen käytössä oleviin salaisiin pakkokeinoihin rikoksen selvittämiseksi lisätään televalvonta silloin, kun Rajavartiolaitos tutkii törkeää väärennystä, törkeää kätkemisrikosta ja ammattimaista kätkemisrikosta.

Rajavartiolaitos voi ennestään käyttää televalvontaa selvittäessään törkeää laittoman maahantulon järjestämistä ja siihen liittyvää ihmiskauppaa, törkeää metsästysrikosta ja törkeää laittoman saaliin kätkemistä.

- Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa 108/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.