Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva lainsäädäntö tuli pääosin voimaan 3. heinäkuuta

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä tehostetaan uudella lainsäädännöllä. Uuden lainsäädännön myötä valtioneuvostolla, valvontaviranomaisilla, asianajajayhdistyksellä ja ilmoitusvelvollisilla yhteisöillä ja elinkeinonharjoittajilla on velvollisuus laatia riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta.

Tavoitteena on, että yritykset ja muut toimijat perustavat rahanpesua ja terrorismin rahoittamista torjuvat toimenpiteensä nykyistä enemmän riskiarvioihin. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi joidenkin asiakkaiden tehostettua seurantaa.

Lainsäädäntö tuli pääosin voimaan 3. heinäkuuta 2017. Ilmoitusvelvollisen riskiarviota ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tuntemismenettelyä koskee siirtymäaika 31. joulukuuta 2017 saakka. Rekisteröitymisvelvollisuus aluehallintoviraston uuteen valvontarekisteriin tulee voimaan 1. heinäkuuta 2019.

Valvontaviranomaisille ja rahanpesun selvittelykeskukselle paremmat toimivaltuudet

Lainsäädännöllä tarkistetaan myös valvontaviranomaisten ja asianajajayhdistyksen sekä rahanpesun selvittelykeskuksen toimivaltuuksia. Valvontaviranomaisia ovat esimerkiksi Finanssivalvonta, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Poliisihallitus.

Valvontaviranomaiset voivat uuden lainsäädännön myötä myös määrätä hallinnollisia seuraamuksia, kuten rikemaksun velvollisuuksien laiminlyönnistä.

Rahanpesun selvittelykeskuksella on aiemmasta viiden arkipäivän ajasta poiketen oikeus keskeyttää epäilyttävä liiketoimi kymmenen arkipäivän ajaksi.

Yritysten ja yhteisöjen rekisteröitävä omistajat ja edunsaajat

Yritysten ja muiden yhteisöjen on 1. heinäkuuta 2019 alkaen rekisteröitävä henkilöt, jotka omistavat merkittävän osuuden yrityksestä sekä muut tosiasialliset edunsaajat. Rekisteröinnistä säädettäisiin erikseen kaupparekisterilaissa, yhdistyslaissa, uskonnonvapauslaissa ja säätiölaissa. Edunsaajatietojen ylläpitovelvollisuus alkaa 1. tammikuuta 2019.

Eduskunnan vastaukseen sisältyy lausuma: Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi neljännen rahanpesudirektiivin muutosten täytäntöönpanon yhteydessä, onko tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen rekisteröintikynnys riittävällä tasolla sen varmistamiseksi, että säännökset eivät ole helposti kierrettävissä, huomioiden myös näiden tietojen käyttötarkoituksen.

Tavoitteena torjua harmaata taloutta ja talousrikollisuutta

Lainsäädännön tavoitteena on torjua aiempaa tehokkaammin harmaata taloutta ja talousrikollisuutta valtioneuvoston strategian tavoitteiden mukaisesti. Talousrikokset ovat Suomessa yksi suurimmista rikollisuuden muodoista rahanpesun taustalla.

Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jossa rikollisesta tai laittomasta alkuperästä olevat varat pyritään kierrättämään laillisen maksujärjestelmän läpi varojen tosiasiallisen luonteen, alkuperän tai omistajien peittämiseksi.

Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan laillista tai laitonta alkuperää olevien varojen hankkimista tai keräämistä terroristiseen tarkoitukseen.

- Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017
- Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta 445/2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.