Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Uusi sakkomenettely tuli käyttöön joulukuun alusta – selvissä asioissa sakkorangaistus suoraan poliisilta

Sakkojen määrääminen selkeytyi, kun uusi sakkomenettely otettiin käyttöön joulukuun alusta. Syyttäjät eivät enää vahvista poliisin kirjoittamia sakkoja eräissä tavallisimmissa rikkomuksissa. Samalla epäillyn oikeusturva paranee. Uudistukseen liittyvä lainsäädäntö on hyväksytty jo vuonna 2010, mutta sen voimaanpanoa lykättiin odottamaan poliisin asianhallintajärjestelmien uudistamista.Sakkomenettelyn uudistamisella karsitaan syyttäjien suureksi paisunutta työmäärää, jotta he voivat keskittyä vaativampien asioiden ratkaisemiseen.

Selvissä asioissa sakkorangaistus suoraan poliisilta

Sakkomenettelyssä tietyissä tavallisissa rikosasioissa sakkoja ei viedä enää syyttäjän vahvistettavaksi, vaan päätöksenteko siirtyy poliisille. Jatkossa poliisi voi määrätä liikenteeseen liittyvästä rikkomuksesta tai näpistyksestä enintään 20 päiväsakon sakkorangaistuksen. Muissa tapauksissa rangaistus menee edelleen syyttäjän vahvistettavaksi.

Tähän asti poliisi on antanut epäillylle sakkolapun eli rangaistusvaatimuksen, jonka syyttäjä on myöhemmin vahvistanut. Jatkossa poliisin antama sakkomääräys on näissä asioissa lopullinen päätös. Poliisin lisäksi sakon voi määrätä myös tulli- tai rajavartiomies.

Sakottaminen muuttui myös siten, että rikesakosta tuli joulukuun alusta ainoa mahdollinen rangaistus niistä rikkomuksista, joiden rangaistukseksi se on säädetty. Aiemmin rikesakko oli päiväsakkojen vaihtoehto. Uudistus edistää sakotettavien yhdenvertaista kohtelua ja selkeyttää rangaistusjärjestelmää.

Enemmän vaikutusmahdollisuuksia menettelytavan valintaan

Uudistus parantaa oikeusturvaa ja lisää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia menettelytavan valintaan.

Jatkossa kaikkiin tuomioistuimen ulkopuolella määrättyihin sakkoihin saa hakea muutosta valittamalla käräjäoikeuteen.

Sakkomenettelyn käyttö edellyttää lisäksi, että rikkomuksesta epäilty antaa menettelyyn suostumuksensa. Suostumuksen antaminen merkitsee, että epäilty tunnustaa teon ja hyväksyy määrättävän seuraamuksen. Tähän asti asian saaminen perusteellisempaan käsittelyyn on vaatinut esimerkiksi rangaistusvaatimuksen vastustamista kirjallisesti.

Jos epäilty ei anna suostumustaan, hänelle annetaan silti tiedoksi sakkoa tai rikesakkoa koskeva rangaistusvaatimus. Suostumus voidaan antaa vielä maksamalla sakko rangaistusvaatimuksen mukaisesti tai rikesakko 30 päivän kuluessa.

Suostumuksen antamatta jättäminen ei merkitse, että epäilty välttyy rikosvastuulta. Jos suostumusta ei anneta, asia käsitellään tavallisessa rikosasioiden käsittelyjärjestyksessä. Tällöin poliisi suorittaa esitutkinnan mahdollisine kuulusteluineen ja asia käsitellään syyteharkinnan jälkeen käräjäoikeudessa. Suostumuksen antamatta jättäjän on siis syytä varautua tuomioistuinkäsittelyyn samoin kuin siihen, että tuomioistuimen määräämä maksamaton sakko voidaan muuntaa vankeudeksi. Sakkomenettelyssä määrättyä sakkoa ei voida muuntaa vankeudeksi. Tuomioistuimessa korvattavaksi voi tulla myös todistelukustannuksia.

Muutokset eivät koske automaattista liikennevalvontaa. Näissä tapauksissa rikesakko tulee edelleen maksettavaksi, jollei henkilö vastusta sen määräämistä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.