Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Isyyden tunnustaminen helpottui uuden isyyslain myötä

Uusi isyyslaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2016. Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä selvissä tapauksissa, kuten silloin kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Aika tunnustamista varten varataan raskausviikolle 30–32. Samalla käynnillä pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. Jos vanhemmat asuvat erillään, äitiysneuvolassa ei voida sopia lapsen asumisesta eikä tapaamisoikeudesta, vaan näistä on sovittava erikseen lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Avioliiton ulkopuolella ennen aiemman isyyslain voimaantuloa 1.10.1976 syntyneiden kanneoikeus isyyden vahvistamiseksi palautettiin.

Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä kirjallisesti lastenvalvojalle. Isyyttä ei näin ollen voida vahvistaa ennen kyseisen määräajan päättymistä. Isyyden vahvistaa edelleen maistraatti, jonne lastenvalvoja toimittaa asiapaperit, kun 30 päivän määrä-aika on umpeutunut.

Kun isyys on epäselvä, tunnustamista ei ole voitu vastaanottaa neuvolassa tai muutoin vanhempien niin halutessa, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen kuten nykyisin.

Jos biologista isyyttä joudutaan selvittämään oikeusgeneettisellä isyystutkimuksella, tutkimusta varten tarvittava solunäyte otetaan jatkossa ensisijaisesti suun limakalvolta lastenvalvojan luona.

Äidillä ei enää ole mahdollisuutta vastustaa lapsen isyyden selvittämistä. Tällä pyritään edistämään lapsen oikeutta tietää molemmat biologiset vanhempansa. Päätöksen lapsen isyyden selvittämisen keskeyttämisestä voi tehdä lastenvalvoja isyyslaissa luetelluissa tilanteissa. Isyyden selvittämisen voi kieltää 15 vuotta täyttänyt lapsi.

Isänä itseään pitävä mies voi nostaa isyyden vahvistamista koskevan kanteen myös tunnustamatta isyyttään.

Isyyden selvittämisen käyttöala laajeni myös aviolapsiin

Lastenvalvoja voi selvittää isyyden, mikäli aviopari yhdessä pyytää isyyden selvittämistä lastenvalvojalta ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut lapsen syntymästä.

Isyyden vahvistaminen takautuvasti mahdolliseksi

Avioliiton ulkopuolella ennen aiemman isyyslain voimaantuloa 1.10.1976 syntyneiden kanneoikeus isyyden vahvistamiseksi palautettiin. Lain tullessa voimaan vuonna 1976 kanneoikeus rajattiin viiteen vuoteen, minkä jälkeen isyys on voitu vahvistaa vain miehen vapaaehtoisesti tunnustaessa lapsen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.