Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Valtion virkamieslaki uudistui toukokuun alusta - ylimmän johdon virkoihin nimitetään jatkossa viiden vuoden määräajaksi

Ylimmän johdon virkaan nimitetään pääsääntöisesti viiden vuoden määräajaksi. Nimittäminen viittä vuotta lyhyemmäksi ajaksi voidaan tehdä vain erityisestä syystä. Henkilö katsotaan eronneeksi taustavirastaan, kun hänet nimitetään määräajaksi ylimmän johdon virkaan toiselle kaudelle, jollei viranomainen erityisestä syystä toisin päätä. Lakia sovelletaan niihin ylimmän johdon virkoihin, jotka julistetaan haettaviksi lain voimaantulon jälkeen. Uudistukseen sisältyy myös kaikkia virkoja ja virkasuhteita koskevia muutoksia.

Keskushallinnon uudistamisen kokonaisuuteen kuuluva ylimmän virkamiesjohdon uudistus toteutuu valtion virkamieslain uudistamisella. Uudistus koskee n. 120 valtionhallinnon ylintä virkamiestä.

Ylimmän johdon yhteiset kelpoisuusvaatimukset

Ylimmän johdon erityisinä kelpoisuusvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Kelpoisuusvaatimukset säädetään jatkossa valtion virkamieslaissa eri hallinnonalojen lakien tai asetusten sijaan.

Nimittäminen tapahtuu pääsääntöisesti viiden vuoden määräajaksi, taustavirat eivät ole ikuisia

Ylimmän johdon virkaan nimitetään pääsääntöisesti viiden vuoden määräajaksi. Nimittäminen viittä vuotta lyhyemmäksi ajaksi voidaan tehdä vain erityisestä syystä. Henkilö katsotaan eronneeksi taustavirastaan, kun hänet nimitetään määräajaksi ylimmän johdon virkaan toiselle kaudelle, jollei viranomainen erityisestä syystä toisin päätä.

Kun määräaikainen kausi päättyy, ylimpään johtoon kuuluva virkamies voidaan nimittää muuhun tehtävään valtionhallinnossa ilman viranhakumenettelyä enintään kahdeksi vuodeksi.

Lakia sovelletaan niihin ylimmän johdon virkoihin, jotka julistetaan haettaviksi lain voimaantulon jälkeen.

Tiedot ylimmän johdon sidonnaisuuksista ja sivutoimista voidaan jatkossa julkaista yleisessä tietoverkossa

Ylimmällä virkamiesjohdolla on velvollisuus ilmoittaa asianomaiselle viranomaiselle sidonnaisuutensa ja sivutoimensa. Jatkossa nämä tiedot voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu.

Viran hakumenettelyn säännökset lain tasolle

Valtion virkamieslain uudistukseen sisältyy myös kaikkia virkoja ja virkasuhteita koskevia muutoksia. Viran hakumenettelyä koskevat pääsäännöt siirretään lain tasolle. Ilmoitus haettavasta virasta on julkaistava valtakunnallisesti ja virkaan hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää. Valtion virkamiesten muutoksenhakua ja muutoksenhaun rajoituksia koskevat säännökset siirretään kokonaisuudessaan valtion virkamieslakiin. Samalla laajennetaan valtion virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevan virkamiehen mahdollisuutta tehdä oikaisuvaatimus. Taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla irtisanotun virkamiehen valitusaika päätöksestä alkaa uudistuksen voimaantulon jälkeen vasta irtisanomisajan päättymisestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.