Uusi kuntalaki tuli voimaan toukokuun alusta

Uusi kuntalaki tuli voimaan 1. toukokuuta 2015. Samanaikaisesti kuntalain kanssa tulevat voimaan kuntalaista johtuvat muutokset useisiin muihin lakeihin. Muun muassa kielilaissa säädetään luottamushenkilön kielellisistä oikeuksista kuntien yhteistoiminnassa, ja kuntarakennelaissa uuden kunnan valtuuston muodostamisesta kuntavaalien ajankohdan muuttuessa.

Uusi kuntalaki edistää kunnan asukkaiden itsehallinnon ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista sekä kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Laissa otetaan huomioon kunnan toiminta laajasti. Kunnan toimintaa tulee ohjata kokonaisuutena riippumatta siitä, hoidetaanko tehtäviä kunnan omassa organisaatiossa, kuntayhtymässä, kunnan omistamissa yhtiöissä tai ostopalveluina.

Kuntalaki mahdollistaa edelleen kunnan hallinnon ja taloudenhoidon järjestämisen paikallisten olosuhteiden mukaan. Osaksi säännökset ovat kuitenkin nykyistä velvoittavampia.

Säännöksiä kuntatalousohjelmasta ja kunnan taloudesta sovelletaan jo tänä vuonna

Esimerkiksi kuntatalousohjelmaa ja kunnan taloutta koskevia uusia säännöksiä sovelletaan jo tänä vuonna. Kunnan ja kuntayhtymän alijäämän kattamisvelvollisuus on siten voimassa heti lain tultua voimaan. Lain siirtymäsäännösten mukaan kunnan ja kuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksessä olevan alijäämän tulee olla katettuna viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä ja kaikkein alijäämäisimmillä kunnilla vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Ellei alijäämää ole tällöin katettu, kunta tai kuntayhtymä voi joutua arviointimenettelyyn.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn sovelletaan vielä vuosina 2015−2016 nykyisiä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaisia tunnuslukuja. Vuodesta 2017 lähtien arviointimenettelyssä otetaan käyttöön uuden kuntalain mukaiset konsernitason tunnusluvut, kun käytössä on vuosien 2015 ja 2016 konsernitason tilinpäätökset.

Suurta osaa kuntalain uusista säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta 1. kesäkuuta 2017 lukien. Näitä ovat muun muassa kuntastrategian laatiminen, johtajasopimuksen tekeminen kunnan ja kunnanjohtajan välillä, nuorisovaltuuston ja vammaisneuvoston asettaminen, sidonnaisuuksien ilmoittaminen, hallintosäännön ja konserniohjeiden sisältövaatimukset sekä kunnan toiminnan kannalta keskeisten asiakirjojen ja päätöspöytäkirjojen sekä sidonnaisuusilmoitusten julkaiseminen yleisessä tietoverkossa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.