Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Todistajansuojeluohjelma nyt myös Suomessa

Laki todistajansuojeluohjelmasta tuli voimaan maaliskuun alussa 2015. Todistajansuojeluohjelmassa kyse on suojeltavan henkeä uhkaavan vaaran torjumisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä uutta asuinpaikkaa, tilapäistä peitehenkilöllisyyttä ja muita suojelutoimenpiteitä.

Todistajansuojeluohjelma aloitetaan vain, jos mitkään muut keinot eivät ole riittäviä henkilön suojelemiseksi henkeä ja terveyttä uhkaavalta vakavalta vaaralta.

Ennen ohjelman aloittamista arvioidaan aina, voidaanko henkilöä suojella muilla tavoin. Näitä keinoja ovat esimerkiksi lähestymiskielto, yhteystietojen salaaminen ja erilaiset kodin turvajärjestelmät.

Todistajansuojeluohjelma lisää viranomaisen mahdollisuuksia suojella henkensä puolesta pelkääviä todistajia ja muita henkilöitä. Näin vakavia uhkailutapauksia ilmenee Suomessa harvoin. Poliisi arvioi, että uusia suojelutapauksia tulee olemaan vain muutama vuosittain. Lain vaikutukset ovat kuitenkin merkittäviä sekä yksilötasolla että laajemmin yhteiskunnallisesti rikosoikeudellisen vastuun toteutumisen kautta.

Todistajansuojeluohjelman tarve liittyy tyypillisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kyseessä on yleensä henkilö, joka kuuluu itsekin rikollisryhmään tai sen välittömään vaikutuspiiriin, ja joka haluaa jättää rikollisen elämäntavan ja rikollisryhmän. Tätä poliisin arviota puoltavat myös kansainväliset kokemukset. Useimmissa muissa EU-maissa on jo todistajansuojeluohjelmaa koskeva lainsäädäntö ja ohjelma on vakiintunut osa poliisin toimintaa.

Keskusrikospoliisi vastaa todistajansuojeluohjelman toteuttamisesta ja toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Laissa säännellään toiminnan yleisistä reunaehdoista, mutta kussakin suojelutapauksessa tarvittavat yksittäiset toimenpiteet arvioidaan tapauskohtaisesti.

Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän pikaisesti lainvalmistelutoimenpiteisiin todistajansuojeluohjelmaa koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi siten, että suojeltavan asunnon ja sen lähiympäristön valvonnassa teknisen laitteen, menetelmän tai ohjelmiston avulla saatavaa tietoa voidaan käyttää mahdollisimman laajasti myös muihin kuin suojeltavaan kohdistuvien rikosten estämisessä, esitutkinnassa ja koko rikosprosessissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.