Kuluttajalta vaadittaville perintäkuluille enimmäismäärät toukokuun alusta

Kuluttajavelalliselta vaadittavia perintäkuluja yhdenmukaistetaan, kuluille säädetään enimmäismäärät ja perintätoimille asetetaan aikarajat. Samalla lisätään velallisen oikeutta saada ajan tasalla olevaa tietoa velkatilanteestaan. Uudistukset tulevat voimaan 1. toukokuuta 2005 lähtien.

Asiakirjat: Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta 28/2005, HE 21/2004.

Velallisen on edelleen korvattava velkojalle perinnästä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kulut. Uutta on, että perintäkuluista säädetään nykyistä yksityiskohtaisemmin, jos velallinen on kuluttaja. Yritysten tai muiden yhteisöjen perintäkulujen määriin uudistus ei vaikuta.

Kuluttajalta saa periä kirjallisesta maksumuistutuksesta enintään viisi euroa. Erityisestä laissa säädetystä maksuvaatimuksesta, jota perimistoimistojen on käytettävä, saa periä enintään 21 euroa, jos saatavan pääoma on 250 euroa tai vähemmän ja enintään 45 euroa, jos pääoma on yli 250 euroa. Suoraan ulosottokelpoista saatavaa, kuten kunnallista palvelumaksua, koskevasta maksuvaatimuksesta saa periä enintään 12 euroa. Yhdessä velallisen kanssa laaditusta kirjallisesta maksusuunnitelmasta jäännössaatavalle saa periä enintään 30 euroa.

Perintäkuluja saa veloittaa jokaiselta perintäkerralta erikseen. Saman saatavan perinnästä kuluttajalta saa vaatia perintäkuluina kuitenkin yhteensä enintään 190 euroa, jos saatavan pääoma on 250 euroa tai vähemmän ja enintään 220 euroa, jos saatavan pääoma on yli 250 euroa. Suoraan ulosottokelpoisen saatavan perinnästä saa vaatia perintäkuluina yhteensä enintään 59 euroa.

Velalliselta saa vaatia todelliset perintäkulut, jos perinnästä on ollut tavallista enemmän työtä tai perintä on ollut poikkeuksellisen vaikeaa.

Perintätoimille asetetaan myös aikarajat. Velalliselta saa vaatia perintäkuluja vain, jos velan erääntymisestä on kulunut vähintään 14 päivää. Uusista maksumuistutuksista ja -vaatimuksista saa vastaavasti periä kuluja vain, jos edellisestä muistutuksesta on vähintään 14 päivää.

Velalliselle oikeus saada tietoja velkatilanteestaan

Velalliselle tulee myös oikeus saada velkojaltaan kerran vuodessa maksutta ajantasaiset tiedot velkojensa kokonaismääristä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys koroista ja kuluista. Uudistus koskee kaikkia velallisia.

Eduskunnan hyväksyi lausuman, jonka mukaan hallitus selvittää, onko velallisilla riittävät keinot varmistua heiltä perittävien saatavien oikeellisuudesta. Jos epäkohtia ilmenee, hallituksen tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin velallisen oikeusaseman parantamiseksi.

Perintälain mukaan tiettyjen julkisoikeudellisten maksujen perinnässä ei saa käyttää perintätoimistoa. Tällaisia ovat esimerkiksi pysäköintivirhemaksut ja joukkoliikenteen tarkastusmaksut. Eduskunta edellyttää lausumassaan, että hallitus selvittää näiden rajoitusten tarkoituksenmukaisuuden.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.