Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Samassa asiassa kahdesti syyttäminen ja tuomitseminen estetään

Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina 8. marraskuuta lakikokonaisuuden, jonka mukaan verovelvollinen ei voi tulla samassa asiassa syytetyksi ja tuomituksi kahdessa eri menettelyssä.

Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta tuli voimaan 1. joulukuuta 2013, ja se koskee Verohallinnon, Tullin ja Liikenteen turvallisuusviraston verotuspäätöksiä.

Luonnollisten henkilöiden, kotimaisten kuolinpesien ja yhtymien verotuksessa Verohallinto, Tulli ja Liikenteen turvallisuusvirasto voivat jättää veronkorotusta koskevan päätöksen tekemättä, jos asia edellyttää selvityksiä mahdollista rikosilmoitusta varten. Laki perustuu EIS:n niin kutsuttuun ne bis in idem -kieltoon.

Hallinnollisena seuraamuksena määrättävä veron- tai tullinkorotus ja rikosseuraamuksena määrättävä rangaistus sovitetaan yhteen siten, ettei luonnollinen henkilö, kotimainen kuolinpesä tai yhtymä tule tutkittavaksi ja rangaistavaksi uudelleen samasta teosta.

Verotuspäätöksen tekemiselle ja veronkorotuksesta päättämiselle on laissa säädetty määräaika. Jos asia siirretään esitutkintaviranomaisen tai syyttäjän käsiteltäväksi, veronkorotusta ei voida määrätä. Jos viranomainen ei tee asiasta rikosilmoitusta, veronkorotus määrätään erillisellä päätöksellä viimeistään asianomaisen verotuspäätöksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Veronkorotuksen määräämisen jälkeen viranomainen voi tehdä asiasta rikosilmoituksen vain siinä tapauksessa, että asiassa on saatu näyttöä uusista tai vasta esiin tulleista olennaisesti asiaan vaikuttavista tosiseikoista.

Lait tulivat voimaan 1.12.2013. Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta tulee voimaan samana päivänä kuin rikesakkorikkomuksista annettu laki 756/2010.

Eduskunnan lausumat

1) Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö arvioi veron- ja tullinkorotusta koskevan sääntelyn kehittämistarpeita yleisesti ja suhteessa ne bis in idem -kiellon asettamiin rajoituksiin. Samassa yhteydessä ministeriön tulee selvittää yhdessä oikeusministeriön kanssa myös se vaihtoehto, että veronkorotus määrättäisiin rikosprosessissa silloin, kun asia käsitellään yleisessä tuomioistuimessa.

2) Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö selvittää yhdessä oikeusministeriön kanssa mahdollisuuden ottaa käyttöön nimenomaisesti verotuksessa sovellettava tehokasta katumista koskeva erityissäännös myös Suomessa. Asiaa koskevat selvitykset tulee esittää valtiovarainvaliokunnalle vuoden 2014 loppuun mennessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.