Uusi kemikaalilaki tuli voimaan

Kunnan kemikaaliviranomaisen tehtävä sekä työsuojeluviranomaisen markkinavalvontaa koskevat tehtävät siirrettiin Tukesiin syyskuun alusta uuden kemikaalilain voimaantulon myötä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) siirretään kunnan kemikaaliviranomaisen tehtävä sekä työsuojeluviranomaisen markkinavalvontaa koskevat tehtävät. Markkinavalvonta on jatkossa toiminnanharjoittajille maksutonta.

Suuri osa kemikaaleista tulee markkinoille isojen toimijoiden, keskusliikkeiden tai maahantuojien kautta. Markkinavalvonnan keskittäminen Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon tehostaa ja yhtenäistää puuttumista säännöstenvastaisuuksiin.

Työsuojeluviranomaisen tehtävät painottuvat jatkossa kemikaalin käytön olosuhteita ja työnantajan velvoitteita koskevaan valvontaan. Työsuojelutarkastajalla on kuitenkin mahdollisuus kieltää kemikaalien markkinoille saattaminen väliaikaisesti.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvovat kemikaalin käytön olosuhteita ympäristönsuojelun näkökulmasta kuten tähänkin asti. Suomen ympäristökeskus valvoo eräiden EU-asetusten sekä kansainvälisten sopimusten noudattamista.

Tullin tehtävänä on valvoa maahantuonnin ja maastaviennin edellytysten täyttymistä.

Uudella kemikaalilailla säädetään erityisesti Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön toimeenpanosta Suomessa.

- Kemikaalilaki 599/2013
- HE 38/2013

Uusi biosidiasetus parantaa kansanterveyttä ja ympäristönsuojelua

Biosidivalmisteita koskevaa uusi asetus, (EU) N:o 528/2012, jota alettiin myös soveltaa 1. syyskuuta, lisää merkittävästi EU:ssa käytettävien ja markkinoille saatettavien biosidien turvallisuutta ja yksinkertaistaa niiden lupamenettelyä. Biosidit ovat kemikaaleja, joilla torjutaan haitallisia eliöitä kuten erilaisia tuhoojia ja mikrobeja (esim. homeita ja bakteereja). Biosideja ovat mm. hyönteiskarkotteet, desinfiointiaineet ja teollisuuskemikaalit kuten laivoilla käytettävät kiinnittymisenestomaalit ja eri materiaalien suoja-aineet.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.