Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Konkurssivelallisen vaitiolo-oikeus kirjattiin lakiin

Konkurssilakiin on lisätty konkurssivelallisen oikeus vaieta pesänselvityksessä, jos häntä epäillään tai syytetään rikoksesta. Rikoksesta epäillyn oikeus vaieta ja olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen liittyy niin sanotun itsekriminointisuojan periaatteeseen, jonka katsotaan sisältyvän oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Uudistus tuli voimaan 1. maaliskuuta 2013.

Itsekriminointisuojasta oli tarpeen säätää konkurssilaissa, koska suojan ulottuvuus muissa kuin rikosasiaa koskevissa menettelyissä oli epäselvä.

Jos velallisen epäillään esimerkiksi siirtäneen varojaan ulkomaille velkojien ulottumattomiin ja siten syyllistyneen velallisen epärehellisyyteen, hänen ei tarvitse antaa pesänhoitajalle kyseiseen tekoon liittyviä tietoja. Velallisen on ilmoitettava viimeistään vahvistaessaan pesäluettelon oikeaksi, että hän jättää antamatta tietoja niihin liittyvän rikosepäilyn vuoksi. Vääriä tietoja velallinen ei saa antaa.

Pesänhoitajalle velvollisuus ilmoittaa rikosepäilyistä

Osana harmaan talouden torjuntaa toteutettiin uudistus, jonka mukaan pesänhoitajan tulee tehdä pesänselvityksessä ilmenneistä rikosepäilyistä ilmoitus poliisille tarvittaessa. Tutkintapyynnön tekemisestä aiheutuvan lisätyön korvaamiseksi pesänhoitajalle voidaan pesän varattomuuteen raukeavissa konkursseissa maksaa valtion varoista enintään 600 euron palkkio. Konkurssiasiain neuvottelukunta laatii suosituksen siitä, missä tapauksissa tutkintapyynnön tekeminen on tarpeen ja mitä tietoja sen tulee sisältää.
Ilmoitustehtävän siirtäminen syyttäjältä pesänhoitajalle tehostaa ja nopeuttaa konkurssiin liittyvien talousrikosten selvittämistä erityisesti silloin, jos konkurssipesä on varaton eikä sieltä voida kattaa pesänhoitajalle aiheutuvia kuluja. Velallisselvityksen automaattisesta toimittamisesta syyttäjälle luovutaan.

Pesänhoitajalle valtion varoista maksettavaa korvausta pesäluettelon ja velallisselvityksen tekemisestä korotetaan, jos konkurssipesä on varaton. Korvauksen enimmäismäärä nousi 1 000 euroon, kun se aiemmin oli 500 euroa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.