Työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyy työttömyysvakuutusrahastolle

Työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirretään tapaturmavakuutuslaitoksilta työttömyysvakuutusrahastolle. Lisäksi valtion ja valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirretään Valtiokonttorilta työttömyysvakuutusrahastolle.

Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina 5. lokakuutta lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Laki tulee voimaan 10. lokakuuta.

Työttömyysvakuutusrahasto hoitaa työttömyysvakuutusmaksujen perinnän kokonaisuudessaan. Työttömyysvakuutusrahastoa valvoo Finanssivalvonta.

Lakiin on lisätty työttömyysvakuutusmaksujen määräämistä ja perimistä koskevat säännökset.

Työnantajalle on säädetty velvollisuus antaa määräajassa palkkasummailmoitus työttömyysvakuutusrahastolle.

Muutoksenhakumenettelyä on muutettu. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena työttömyysvakuutusrahaston työttömyysvakuutusmaksuja koskevista päätöksistä valitettaessa.

Tietojen saamista ja luovuttamista koskevia säännöksiä on muutettu siten, että ne mahdollistavat työttömyysvakuutusrahastolle perintätehtävän hoitamiseksi tarvitsemien tietojen saannin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.