Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Syksyn hallituksen esitykset

Hallituksen on tarkoitus antaa syksyn aikana eduskunnalle noin 170 hallituksen esitystä. Laajoja, yli 20 pykälän esityksiä ovat muun muassa esitykset markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi, laeiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja pysäköinninvalvontaluvasta ja valvonta-avustajista, laiksi pankkiverosta, eläintautilaiksi, laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta, kemikaalilaiksi, varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännöksien muuttamiseksi, kuntajakolain muuttamisesta (kuntarakennelaki) sekä osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Muita laajoja esityksiä ovat esitykset turvallisuusselvityslaiksi, laiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta, ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, laiksi ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi, laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta, laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa, poliisilainsäädäntöä täydentäväksi lainsäädännöksi, esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädäntöä täydentäväksi lainsäädännöksi, laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta, valvottua koevapautta ja vankilan ulkopuoliseen toimintaan osallistumisen sähköistä valvontaa koskevaksi lainsäädännöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi rakennuksen energiatodistuksesta.

Suppeampia esityksiä ovat muun muassa esitykset laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta, laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, kuitinantovelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi, laiksi kilpailulain muuttamisesta, laeiksi työsopimuslain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta annetun lain muuttamisesta, laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta, laiksi metsästyslain muuttamisesta, laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, kuntalain muuttamisesta (kilpailuneutraliteetti), vaalilain muuttamisesta, eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, käsittelyn joutuisuutta hallinnossa ja oikeussuojaa hallintoasian käsittelyn viivästyessä koskevaksi lainsäädännöksi sekä hallintolain muuttamisesta. Lisäksi vuoden 2013 talousarvio aiheuttaa lukuisia muutoksia verolakeihin.

http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/vn/hallitus/Hallituksen_esitykset_syksy_2012/fi.pdf

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.